Evaluering af arbejdet med helhedsorienterede studieplaner

I maj 2021 indgik regeringen og et bredt flertal en politisk aftale om en samlet indsats for elever og studerende med funktionsnedsættelser på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. DCUM har i forbindelse hermed arbejdet med initiativ 6, som handler om at igangsætte “et forsøg med helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser”. Formålet med dette er, at der skal udvikles et planlægningsværktøj, som skal understøtte, at studerende med funktionsnedsættelser i højere grad oplever et sammenhængende uddannelsesforløb. I denne forbindelse er det online værktøj www.minstudieplan.dk samt oplysningsmateriale blevet skabt. Ineva indgår i denne sammenhæng som ekstern evaluator af minstudieplan.dk som et forsøg på et værktøj for helhedsorienterede studieplaner.

Med henblik på at undersøge minstudieplan.dk’s virkninger i denne sammenhæng, er evalueringen designet til at være bred og favne alle platformens målgrupper. Således byder designet både på spørgeskemaer for de studerende med funktionsnedsættelser, deres vejledere og uddannelsesinstitutionernes repræsentanter, for at afdække de samlede virkninger af platformen fra alle perspektiver. Spørgeskemadata kvalificeres og trianguleres af interviews med de forskellige målgrupper, for at få nuancerne med. Evalueringen er altså særligt interessant idet der er mange forskelligartede målgrupper med forskellige perspektiver, der skal søges inddraget.

Samarbejdet med DCUM er tæt: DCUM er en engageret samarbejdspartner, som gerne vil have fingeren på pulsen og gerne bidrager ind i evalueringen. Derfor har samarbejdet været mere kontinuerligt, end vi ofte ser: vi har holdt fortolkningsworkshops, diskuteret spørgeskemaer af mange omgange og interviewet projektgruppen som en del af data. Alt sammen noget, som har givet et godt, konstruktivt samarbejde, men som bevarer armslængden mellem DCUM og evalueringen, således evalueringen i sidste ende stadig står uvildig og ekstern.

Samarbejdet med DCUM er spændende og ovenikøbet inden for et fagområde, vi hos Ineva finder super interessant.