Ekstern evaluering

Du er her

Vi gennemfører eksterne evalueringer med afsæt i jeres projekt/indsats og med afsæt i den efterspørgsel på viden, der er netop i det. Vi har en bred vifte af metoder og teknikker, og sammensætter, i tæt samarbejde med jer, et evalueringsdesign, der matcher jeres behov og ønsker.

I Ineva er vi specialiserede i at lave evalueringer, som understøtter udvikling og forandring af praksis. Evalueringerne giver nye input, når de tager afsæt i netop den praksis og kontekst, som omgiver den konkrete opgave. For os handler evaluering om at forstå praksis for at kunne komme med kvalificerede bud på, hvordan den styrkes fremadrettet. Vi er fokuserede på at forbedre (improve) det evaluerede frem for blot at bevise (prove), om en indsats virkede eller ej. Evaluering skal drive innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver. Det skal skabe udvikling og ikke bare måle praksis bagudrettet.

En evaluering kan i vores optik således aldrig blot været et ”ja” eller et ”nej” eller et procenttal, der angiver hvor mange er enige eller uenige. Vi arbejder derfor både kvalitativt og kvantitativt, men (næsten) aldrig udelukkende kvantitativt. Den kvalitative dataindsamling har den styrke, at der igennem dataindsamlingen skabes refleksion hos informanterne. Samtidig er vores erfaring, at dialog er en afgørende måde at sikre formidling og forankring af resultater i organisationen, hvorfor vi ofte bruger netop dette som et afgørende element.

 


Afsættet for et evalueringsdesign er, hvilken anvendelse evalueringen er tiltænkt, hvilke interessenter der er, hvem aktørerne er og hvilken kontekst evalueringen skal gennemføres i. Vi er altid nysgerrige på både det felt, der skal evalueres, og de mennesker, der er involveret.

Det er vores både ønske og ambition at være med til at udfordre og udvikle evalueringsfeltet. Dette gøres både i den enkelte opgaveløsning og igennem fortsat teoretisk og metodisk udvikling, hvilket viser sig ved løbende udgivelser både i In-sigter vi deler på LInkedIn og i løbende udgivelser

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om en eksterne evaluering. Du kan fange os på info@ineva.dk eller på 86 14 90 80. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1_0.jpg?itok=eL9Drvu4

"Vi ved, at resultater og effekter ikke skabes af indsatser og policies, men af de mennesker, der er involveret, og derfor er vi i vores evalueringer optaget af netop dem."