Vidensinformeret praksis - for medarbejdere

Du er her

Det at arbejde vidensinformeret i praksis og dermed blandt medarbejderne er det naturlige næste skridt, når ledelsen har valgt at fokusere og prioritere på dette arbejde.

Det at arbejde vidensinformeret i praksis og dermed blandt medarbejderne er det naturlige næste skridt, når ledelsen har valgt at fokusere og prioritere på dette arbejde. Det at være medarbejder i en vidensinformeret organisation stiller både krav til medarbejderens evne til at imødekomme ledelsens behov for viden og data, ligesom det stiller krav til at medarbejderen træffer sine beslutninger på et informeret grundlag.

I Ineva tilbyder vi kortere og længere forløb med fokus på at styrke kompetencerne til at arbejde vidensinformeret i praksis. Det kan være, at behovet er at medarbejderne introduceres til de grundlæggende principper og tanker bag vidensinformeret ledelse. I givet fald vil en halv eller en hel dags workshop være nok. Det kan også være, at behovet er at hele organisationen styrker sin evne til at arbejde evaluativt og med viden, hvormed der vil være behov for et længere forløb, dels med undervisning, dels med træning og dels med fælles refleksion.

Giv og et ring, så vil vi rigtig gerne drøfte, hvad der er den rigtige vej at gå for netop jer. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/book_11_12_0.jpg?itok=XRb-OQ0D

Cases vedrørende Vidensinformeret praksis - for medarbejdere

I Tværfaglig enhed gør de et kæmpe arbejde for den tidlige indsats i de aarhusianske dagtilbud - vi har hjulpet det arbejde på vej ved at styrke kompetencerne til mål- og evalueringsarbejdet
Ineva deltog på Center for Stabiliseringsindsatsers kompetenceudviklingsdage med et oplæg om vidensinformeret ledelse

Artikler vedrørende Vidensinformeret praksis - for medarbejdere