Vidensinformeret ledelse - for ledere

Du er her

Vidensinformeret ledelse er et demokratisk anliggende, som handler om at træffe sine beslutninger på baggrund af viden

Ønsker I at styrke jeres arbejde med at træffe gode beslutninger og få svar på, om beslutningerne også gav den effekt og værdi, som var intentionen? Så er der måske grund til at arbejde med vidensinformeret ledelse. I Ineva er vores klare holdning, at man som offentlig leder har en demokratisk forpligtelse til at lade sig informere af viden. Det lyder måske højtragende og storladent, men i virkeligheden handler det i al sin enkelthed om, at det grundlag man træffer sine beslutninger på er solidt, så man ikke bliver forført hverken af synsninger eller af unuancerede eller usande data.

Vidensinformeret ledelse handler om at lade sig informere i sin ledelse af viden. Dermed også understreget, at det ikke handler om blidt at basere beslutninger på baggrund af data og viden. Der er i allerhøjeste grad behov for den ledelsesmæssige dømmekraft, fordi det er her viden kan sættes i en kontekst, herunder knytte sig an til strategier, politiske rammer og kultur. Vidensinformeret ledelse er væsentlig både i de små beslutninger i hverdagen – eksempelvis når en medarbejder giver udtryk for et ønske eller en ide – og i de strategiske beslutninger om retningen for organisationen.

I Ineva tilrettelægger vi kompetenceudviklingsforløb, holder kurser og workshops om vidensinformeret ledelse – hvad der er det rette forløb for jer afhænger helt af jeres udgangspunkt og jeres behov. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/book_11_12.jpg?itok=_hnqcu-N

Uddrag fra bogen 'Vidensinformeret ledelse - gode beslutninger i offentlige sektor' af Malene Skov Dinesen: ”Ledere har en helt afgørende rolle i og ansvar for, at der er sammenhæng mellem vision, strategi, indsatser og effekter. At der er mening med de opstillede mål og den data, som skal informere om, hvorvidt de ønskede effekter er opnået.

At stille de rigtige og vigtige spørgsmål, fortolke viden og lave vurderinger er lederens opgave. Det kan ikke uddele- geres. Netop derfor har lederen fået titlen ’leder’.” 

Cases vedrørende Vidensinformeret ledelse - for ledere

Ineva deltog på Center for Stabiliseringsindsatsers kompetenceudviklingsdage med et oplæg om vidensinformeret ledelse

Artikler vedrørende Vidensinformeret ledelse - for ledere