Viden

Du er her

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/b%C3%B8gerNY.jpg?itok=UvZOeIFL

Viden

På denne side kan du læse vores egne artikler og læse og downloade in-greb, som er konkrete evalueringsgreb til dine egne evalueringer. Derudover kan du se henvisninger til en række af de artikler og bøger, som vi er inspireret af. Som et led i vores løbende udvikling og udfordring af evalueringsfeltet, er vi altid i gang med at tænke nyt og producere nyt på feltet. Dette både i form af nye tanker i forhold til kurser og oplæg, men også i form af artikler og udvikling af evalueringsgreb. Når vi ser en ny tendens, spotter en uventet drejning eller afslutter en vellykket proces, skriver vi gerne om det. På den måde bliver både I og vi selv klogere.   

Vi bruger i opgaveløsningen vores store erfaring med anvendelsen af et teoretisk afsæt i både det systemiske, ledelses- og organisationsteorier, antropologi og selvfølgelig evaluerings- og kvalitetsfeltet. Disse temaer vil dermed også kunne findes i nedenstående udgivelser og inspirationer. 

Malene Skov Dinesen, indehaver og chefkonsulent i Ineva, har sammen med Camilla Kølsen fra Alexandra Instiuttet skrever to bøger:

 • Innovativ evaluering (2010), udgivet ved Dansk Psykologisk Forlag - pris 298 kr. inkl. moms + fragt
 • Essensen af Innovativ evaluering (2013), udgivet ved Dansk Psykologisk Forlag pris 198 kr. inkl. moms + fragt
 • Vidensinformeret ledelse (2017), udgivet ved Dansk Psykologisk Forlag pris 279 kr. inkl. moms + fragt

 

Du kan bestille bøgerne ved at skrive til info@ineva.dk, så sender vi med det samme. 

Artikler

december 2018
Den socialøkonomsike investeringsmodel (SØM) er udarbejdet som netop det - en investeringsmodel. Men der er også et evalueringspotentiale i modellen, og med en forandringsteoretisk tilgang bliver det muligt at etablere realistisk økonomisk evaluering.
november 2018
Denne artikel har til formål at udfolde den etisk forsvarlige evalueringspraksis og derved bidrage til etisk refleksivitet i evalueringsarbejde.
april 2018
Hovedmålet med datavisualisering er at formidle information effektivt og klart. For at gøre dette, må både funktionalitet og æstetik gå hånd i hånd.
april 2018
Hvordan evaluering af studierelaterede projekter og arbejdet med grundlæggende antagelser kan understøtte transformativ læring hos studerende
februar 2018
Om anvendelsen af det telefoniske interview som metode til dataindsamling i forbindelse med evaluering
januar 2017
Hvordan er det lige man går i gang med et eksplorativt og åbent observationsstudie suppleret med mini-interviews, der ikke på forhånd er rammesat af andet end en overskrift? Hvordan bestemmer man sig klogest for, hvor man skal befinde sig henne i sit observationsfelt, og hvem man skal snakke med? Og hvornår er man ’færdig’?
april 2016
Evaluativ ledelse knytter evalueringsmetode, -teori og praksis sammen med ledelsesfeltet med det formål at understøtte organisationen frem imod bedst mulige resultater.
november 2015
Vi hører ofte at, 'vi evaluerer hele tiden'. I denne artikel påstår vi noget andet - nemlig at det der omtales i virkeligheden er refleksion. Og det er ikke evaluering.
juni 2015
Realistisk evalueringskapacitet handler om, at evalueringskapaciteten skal være bæredygtig og samtidig gøre os i stand til at forstå, hvad der virker i virkeligheden
april 2015
Begrebet "VIKTORE" bidrager med argumenter om den virkelighed, som indsatser og programmer igangsættes i og som dermed påvirker hvilke effekter der opstår og ikke opstår
december 2012
I evalueringsarbejdet kan interviews ofte kombineres og suppleres med observationer, fordi observationer giver nye vinkler og understøtter de fortalte historier fra interviews og øvrigt datamateriale
november 2011
Hvem sagde opskrift er udgivet i CEPRA-striben og omhandler hvilke processer og overvejelser, der med fordel kan gøres ved opstarten til en Innovativ evaluering
januar 2010
Vores holdning er, at evaluering giver mening, hvis man måler fremad i stedet for at holde bogføring over fortidens gøren og laden. Vi har en innovativ tilgang til evaluering, som gør det muligt at udvikle og kvalificere den situerede, professionelle praksis gennem evaluering set som en systemisk og refleksiv aktivitet.
januar 2010
Evaluering skal drive innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver. Det skal skabe udvikling og ikke bare måle praksis bagudrettet eller vurdere på ikke relevante mål.

-greb

At arbejde med wordles er et stærkt analytisk redskab og en flot måde at fremstille data.
Et alternativ til det klassiske interview
En god øvelse til at realitetstjekke sine projektmål og afdække, om de med fordel kan konkretiseres eller i højere grad tilpasses målgruppen, kan være at arbejde med fremtidens forestillede citater. Dette IN-greb forklarer dig hvordan
KAM-modellen – et overskueligt greb til en hverdagsevaluering
Model til hvordan du kan lave en god interviewguide
Enhver evaluering må starte med at afdække, hvilken efterspørgsel der er på viden - her får du et IN-greb der forklarer hvordan dette kan gøres.
Træt af 'hvordan-gik-det' drøftelser? Så brug denne metode i stedet, der giver god data fra mange mennesker på kort tid.

Inspiration

I Ineva er vi inspireret af en lang række spændende mennesker både inden for evaluering, systemisk organisationsudvikling og andre områder. Her på siden kan du se en liste over noget af det litteratur, vi i Ineva har fundet særligt anvendelig. Det der kæder publikationerne sammen er, at de kan anvendes i praksis og ikke bare er teori for teoriens skyld. Det synes vi nemlig er et afgørende element i en god artikel eller bog.

Rigtig god læselyst!

 

Litteratur

 • Barge, J Kevin (2006): Living Systemic Constructionist Management Research, Human Systems, 17, 257-280.
 • Bateson, Gregory (2005): Mentale systemers økologi, Akademisk forlag, København
 • Cecchin, Gianfranco (1992): The idea of irreverence, udgivet i: Cecchin et. al.: Irreverence (1992), Karnac Books
 • Cecchin, Gianfranco (1987): Gensyn med hypotesedannelse, cirkularitet og neutralitet: En invitation til nysgerrighed, Family Proces; 26:405-413
 • Compton, D W; Baizerman, M; Stockdill, S.H (eds.) (2002):The Art, Craft and Science of Evaluation Capacity Building, New Directions for Evaluation, Nr. 93, forår 2002, Jossey-Bass
 • Cooperrider, David L. ogs Srivastva, Suresh (1987):Appreciative Inquiry in Organisational Life, Research in Organizational Change and Development, Vol.1, pages 129-169, JAI Press Inc.
 • Dahlberg, Lena and McCaig, Colin (2010): Practical Research and Evaluation, SAGE
 • Dahler-Larsen, Peter (2000): Den rituelle refleksion – om evaluering i organisationer, Odense Universitetsforlag, Viborg
 • Dahler-Larsen, Peter (2004): Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag 
 • Davies, Bronwyn og Harré, Rom (1990): Positioning: The Discursive Production of Selves, Sage
 • de Wit, CK og Togeby, M (2005): Realistisk evaluering i en dansk sammenhæng – hvad virker i gymnasieskolen? Dansk Evalueringsselskabs nyhedsblad, forår 2005
 • Foss Hansen, Hanne (2003): Evaluering i staten – kontrol, læring eller forandring?, Samfundslitteratur, Gylling
 • Gergen, Kenneth (2004): Virkelighed og relationer, Dansk Psykologisk forlag, Gylling
 • Gergen, Kenneth og Gergen, Mary (2005): Social konstruktion – ind i samtalen, Dansk pskologisk forlag, Gylling
 • Guba, Egon G. og Lincoln, Yvonna S. (1989): Fourth Generation Evaluation, Sage Publications, Inc., USA 
 • Krogstrup, Hanne Kathrine (2011): Kampen om evidens, Hans Reitzels Forlag
 • Lang, Peter; Cronen, Vernon; Little, Martin (2005): Den systemisk professionelle – handlingsdomæner og spørgsmålet om neutralitet, Erhvervspsykologi, Volume 3, nummer 2 s. 36 til 53
 • Nørreklit, H og de Wit, CK (2008): Tænk før du måler – realitetstjek af Kvalitetsreformen, Informatik og Økonomistyring, marts 2008
 • Miles, Matthew B. (1995): Qualitive Data Analyses, SAGE
 • Pawson, Ray (2013): The Science of Evaluation, SAGE - skal du vælge én bog fra listen, så gå med den her
 • Pawson, Ray og Tilley, Nick (1997): Realistic evaluation, Sage
 • Peters, Tom (2008): What gets measured gets done: well, not necessarily, Evalueringsnyt nr. 21, november 2008
 • Petersen, Verner C. (2004): Hinsides regler – selvorganisering og ledelse med ansvar, Børsens forlag, København
 • Pickett, KHS (2004): The Internal Auditor at Work, Wiley & Sons, USA
 • Pors, Justine (2009): Evaluering indefra, Nyt fra samfundsvidenskaberne
 • Preskill, Hallie and Russ-Eft, Darline (2005): Building Evaluation Capacity, SAGE
 • Preskill, Hallie and Torres, Rosalie (1999): Evaluative Inquiry for Learning in Organization, SAGE
 • Preskill, Hallie and Catsambas, Tessie Tzavaras (2006):Reframing Evaluation through Appreciative Inquiry, Sage Publications, London
 • Rigsrevisionenen (2003): Beretning om statens anvendelse af evalueringer
 • Scharmer, C. Otto (2008): Teori U, Ankerhus forlaget, Odder
 • Sørensen, Erik mfl. (2010): Ledelse og læring i organisation - særligt artiklen Kvalitet i Ledelse, Ledelse i Kvalitet af Schaarup er interessant
 • Tomm, Karl (1988): Interventive Interviewing, Fam. Proc., Vol 27, March, 1988
 • Vedung, Evert (2005): Public Policy and Program Evaluation, Transaction Publishers, London