Understøttet evaluering

Det er ikke altid behovet, at der gennemføres en fuld ekstern evaluering af et projekt. Det kan samtidig være udfordrende at stå med hele evalueringen selv. Derfor tilbyder vi at understøtte jeres evaluering, så vi i samarbejde får etableret en evalueringsproces, der matcher både ressourcer, behov og kompetencer i projektet.

Når behovet ikke er en ekstern evaluering, men man alligevel har behov for understøttelse til at planlægge og udføre en god og meningsfuld evaluering, så kan det være rart at have nogle med på holdet, som er specialiserede i evaluering. Ved en understøttet evaluering træder vi ind i et samarbejde med projektleder eller projektteam, hvor vi i fællesskab planlægger og eksekverer evaluering af projektet. 

En understøttet evaluering kan skaleres og designes, så den matcher lige præcis jeres kompetencer og ressourcer. Vi fordeler evalueringsarbejdet imellem os, men vi træder ind med høj faglighed og faciliterer og styrer de grundlæggende processer i planlægning og udførelse af en god evaluering. 

En understøttet evaluering vil derfor altid indeholde en indledende workshop, hvor vi i fællesskab får etableret projektet og evalueringens efterspørgsel, ligesom vi kortlægger projektets processer og mål og derfra sammensætter et meningsfuldt evalueringsdesign. Eksekveringen af evalueringen kan projektteamet oftest selv varetage, men vi kan også bidrage med bestemte dataindsamlingsprocesser eller -analyser. Alt afhængig af behovet vil projektteamet eller Ineva afrapporterer på evalueringens fund i et passende format. 

Hele forløbet skræddersyes til jer, så det matcher jeres kompetencer og ressourcer samt jeres behov for understøttelse. Prisen på understøttet evaluering starter på 30.000,- eks. moms.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om en understøttet evaluering. Du kan fange os på info@ineva.dk eller på 86 14 90 80.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva_0059%201_0.jpg?itok=21nAXkdr