Understøttet evaluering

Skal du selv evaluere, men står du med udfordringer eller behov for understøttelse i den proces? Hos Ineva tilbyder vi understøttet evaluering, hvor vi samarbejder med Jer om at få etableret en evalueringsproces, der matcher både ressourcer, behov og kompetencer i projektet.

Når behovet ikke er en ekstern evaluering, men der alligevel er behov for understøttelse til at planlægge og udføre en god og meningsfuld evaluering, så kan det være rart at have nogle med på holdet, som er specialiserede i evaluering. Ved en understøttet evaluering træder vi ind i et samarbejde med projektleder eller projektteam, hvor vi i fællesskab planlægger, eksekverer og formidler evaluering af projektet. 

En understøttet evaluering kan skaleres og designes, så den matcher lige præcis jeres kompetencer og ressourcer. Vi fordeler evalueringsarbejdet mellem os, men vi træder ind med høj faglighed og faciliterer og styrer ofte de grundlæggende processer i planlægning og udførelse af en god evaluering. 

En understøttet evaluering vil derfor altid indeholde en indledende workshop, hvor vi i fællesskab får etableret projektet og evalueringens efterspørgsel, ligesom vi kortlægger projektets processer og mål og derfra sammensætter et meningsfuldt evalueringsdesign. Eksekveringen af evalueringen kan projektteamet oftest selv varetage, men vi kan også bidrage med bestemte dataindsamlingsprocesser eller -analyser. Alt afhængig af behovet vil projektteamet eller Ineva afrapportere på evalueringens fund i et passende format. 

Hele forløbet skræddersyes til jer, så det matcher jeres kompetencer og ressourcer samt jeres behov for understøttelse, således i får kvalificerende kræfter i evalueringen, der bidrager til sikringen af udvikling. Prisen på understøttet evaluering starter på 30.000,- eks. moms.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om en understøttet evaluering. Du kan fange os på info@ineva.dk eller på 86 14 90 80.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva_0059%201_0.jpg?itok=21nAXkdr