Udvikling af evalueringskoncept i Københavns VUC

Ineva har sammen med en arbejdsgruppe på KVUC lavet ny model til evalueringen af undervisningen

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Udarbejdelse af nyt evalueringssystem og kapacitetsopbygning på evalueringsfeltet

På KVUC besluttede ledelsen at videreudvikle og ændre et eksisterende evalueringskoncept til evaluering af undervisningen med det formål at understøtte udviklingen af undervisningen igennem viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Samtidig var processen en reaktion på en stramning i de krav, der stilles til VUCerne om evaluering af undervisning. Udfordringen var at få skabt et evalueringskoncept, der:

  • Er håndterbart for underviserne i hverdagen
  • Giver underviserne relevant viden at videreudvikle deres praksis på baggrund af
  • Imødekommer den meget forskellige gruppe af unge, der tager uddannelse på KVUC
  • Imødekommer til krav til stilles både ledelsesmæssigt og i lovgivningen

 

Ineva blev bedt om at være sparringspartner og medudvikler på den nye model, der skal kunne rumme en stor diversitet i uddannelsestyper (fra AVU til HF) og dermed også en stor forskellighed i typer af studerende. Resultatet blev en praksisteoretisk model, hvor der evalueres på det den enkelte lærer er optaget af. Det centrale spørgsmål er "hvad vil jeg gerne vide om min praksis for at udvikle den?", og med dette afsæt laves der en praksisteori og vælges en af tre fremstillede evalueringsmodeller. Den enkelte evaluering har et præcist fokus, og det betyder at lærerne får konkret og fokuseret viden, som de kan bygge deres praksis videre på.

Samarbejdet med KVUC muliggjorde en samskabelse af et koncept, der passede til den hverdag som underviserne på KVUC befinder sig i, hvilket var afgørende for muligheden for at anvende koncepterne efterfølgende og dermed styrke praksis igennem viden. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash.jpg?itok=zZw4DYNJ

Anita Lindquist Henriksen, kvalitetschef på KVUC udtaler:

"Vi har fået en meget professionel og målrettet konsulentbistand på et felt, som er svært at  håndtere i praksis."