Tilfredshedsundersøgelser

I Ineva er en tilfredshedsundersøgelse mere end en graf - vi ønsker at give nuancerede forklaringer på både med hvad og hvorfor borgere, medarbejdere og kunder er mere eller mindre tilfredse

I Ineva gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser med fokus på at give forklaringer på ikke kun hvorvidt kunder, medarbejdere eller borgere er tilfredse, men også med hvad og hvorfor de er mere eller mindre tilfredse. For at opnå dette kræver det, at tilfredshedsundersøgelsen indeholder afdækning af hvem målgruppen er, og om de har forskellige opfattelser af, hvad eksempelvis 'god service' er. Vi arbejder derfor ofte med en kombination af kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder, når vi gennemfører tilfredshedsundersøgelser, da de to tilgange tilsammen giver indsigt både i bredden og i dybden. 

Derudover er vi altid optagede af at komme i dialog med kunden, så undersøgelsen giver svar på det, der i virkeligheden er interessant. Alt for mange undersøgelser giver svar af typen 'borgerne ønsker biblioteket får andre åbningstider' eller 'medarbejderne oplever for lidt tid til sparring', som i vores erfaring er viden, som ledere og medarbejdere har i forvejen. Derfor tilrettelægges en god tilfredshedsundersøgelse, så den bidrager med ny viden om de elementer, som der er reel efterspørgsel på at vide noget om. 

Nedenfor kan du læse et udsnit af cases vedrørende tilfredshedsundersøgelser, ligesom du kan læse artikler om emnet. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1_2.jpg?itok=nULmuE7a

"Der har helt klart været den fortrolighed og tillid, og det har eksempelvis gjort, at jeg godt har kunne kontakte jer torsdag aften med et problem om et spørgeskema. Så løser I det og tager styringer og siger 'Det ordner vi'. Og det betyder jo bare så meget lige i den situation, hvor der opstår ting - også selvom det er uden for arbejdstiden og alt det. At der kunne jeg trække på tilliden og den gode relation. Jeg tænker, at det er et godt eksempel på, hvor meget en tryg og god relation betyder." (Anette - tidligere kunde) 

Cases vedrørende Tilfredshedsundersøgelser

Ineva har gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal Borgerservice med fokus på digital medbetjening
Ineva har gennemført en brugerundersøgelse i kontaktcenteret i Rudersdal Kommune med fokus på borgernes oplevelser og dialogen mellem borger og kommune ved telefoniske henvendelser.
Ineva har gennemført en evaluering af borgerbetjeningen i Odsherred Kommune med fokus på kommunens telefonbetjening, tidsbestillingssystem samt brug af Den Digitale Hotline (DDH).

Artikler vedrørende Tilfredshedsundersøgelser