Ta' chancen - fra sværvægt til letvægt

Ineva har i efteråret 2016 gennemført en evaluering af breddeidrætsprojektet ’Ta’ chancen – fra sværvægt til letvægt’ i Aabenraa Kommune.

I Aabenraa Kommune er der fokus på at skabe en helhedsorienteret indsats for svært overvægtige børn. Projekt ’Ta’ chancen’ er således igangsat med henblik på at indtænke børnenes fritidsliv, som en væsentlig del af indsatsen. I samarbejde med flere lokale idrætsforeninger er der oprettet særlige aktivitetstilbud for målgruppen, som understøtter børnenes mulighed og motivation for at blive en del af foreningslivet. Målet er, at børnene sluses ind i foreningslivet i et trygt miljø, hvor de får lov til at opleve, at de kan mestre aktiviteten.

Ineva har evalueret projektet gennem en kvalitativ undersøgelse af den hidtidige indsats og en vurdering af effekterne hos målgruppen. Evalueringen har fokuseret på, hvordan effekterne er opstået under de konkrete omstændigheder i praksis med inddragelse af perspektiver fra foreningernes trænere, bestyrelser og børnenes forældre. På baggrund af evalueringen er der skabt et kvalificeret vidensgrundlag for projektets fremadrettede virke.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/kelly-sikkema-IZOAOjvwhaM-unsplash.jpg?itok=CtX1PEhZ

"Vi har i Aabenraa Kommune anvendt Ineva til at foretage en kvalitativ evaluering af vores breddeidrætsprojekter. Ineva har leveret et dybdegående indblik i en række interessenters syn på vores indsatser". Uffe Vind, Kultur- og Fritidskonsulent Aabenraa Kommune