Sabrina Tatiana Henriksen

Juniorkonsulent
86 14 90 80

Sabrina Tatiana Henriksen er Juniorkonsulent i Ineva

Sabrina er i gang med kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet og har en stor viden inden for sundhedsområdet. Folkesundhedsvidenskab er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, og Sabrina arbejder derfor med en holistisk tilgang til og opfattelse af sundhed. Af samme grund arbejder Sabrina både kvantitativt og kvalitativt, da metoderne tilsammen bidrager til en dybdegående forståelse af et område.

Gennem sit studie udbygger Sabrina sin faglighed inden for økonomiske, sociale og politiske tilgange til forbedring af sundheden i befolkningen samt blandt forskellige befolkningsgrupper. Derudover har Sabrina teoretiske, analytiske og metodiske kompetencer til at udvikle, implementere og evaluere komplekse interventioner.
Sabrina har en særlig interesse i evalueringers potentiale for udvikling og forbedring og er især optaget af, hvordan den viden, der produceres, kan anvendes i praksis.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/personer_top/public/Sabrina%20Tatiana.jpg?itok=5v2bXb1B

Sabrina...

Kan recitere samtlige afsnit af FRIENDS

Har et ordentgen, der er værre en Marie Kondos

Har kælket ned af en aktiv vulkan