Ineva har stor erfaringer med evaluering af både mindre og større udviklingsprojekter, der kan være både igangsat internt eller med afsæt i midler fra EU, fonde, en styrelse eller andre.

I Ineva betragter vi et projekt som en indsats, der har et klart start- og sluttidspunkt og som har en formuleret målsætning om en forandring for en specifik målgruppe. Projekter kan både være store og små, og i Ineva har vi erfaring med at evaluere både de helt små og de helt store.

Centralt i evalueringen af et projekt er, at evalueringen også har et ansvar for, at både processen og indsatsen bliver bedst mulig, og at der opnås de bedst mulige resultater. Evalueringen skal altså ikke blot vurdere, om indsatsen nåede de ønskede mål, men også styrke praksis både i og efter projektperioden. Evalueringen skal generere input til beslutninger og initiativer, der kan implementeres direkte i projektet, samtidig med at den skal bidrage til refleksion og læring i projektgruppen, der kan understøtte beslutninger og handlinger.

I Ineva er vi sikre på, at projektevalueringer får størst værdi for organisationen, når der er tæt samarbejde mellem evaluator og projektgruppe. Derudover beskæftiger vi os som en naturlighed med de eventuelle eksterne krav til evaluering og afrapportering. Evalueringen giver mening, når det lykkes at tilfredsstille både de eksterne krav og det interne ønske om udvikling.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1_3.jpg?itok=AKB_TBHh

"Innovativ evaluering er en virkelig god tilgang, når der er behov for at mange kommer til orde." (Pia - tidligere kunde)

Cases vedrørende Projektevaluering

Ineva har sammen med Alexandra Instituttet evalueret Slagelse Kommunes veteranindsats
Ineva har gennemført evaluering af første bølge af Bevæg dig for livet - DGI og DIF vision frem imod at Danmark bliver verdens mest aktive nation
Ineva har sammen med Alexandra Insituttet evalueret det nationale videncenter, som drives af de syv danske professionshøjskoler

Artikler vedrørende Projektevaluering