Projekt med Læringsaktivister i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Ineva har understøttet læringsaktivister i Aarhus Kommune hen mod en bæredygtig læringskultur

Konsulenter

Chefkonsulent

Et korps af såkaldte læringsaktivister har i 2016 og 2017 arbejdet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. I rammebeskrivelsen for en læringsaktivist står blandt andet, at  ”læringsaktivisten understøtter den enkelte leder i at etablere en praksisnær lærings- og implementeringskultur ved at igangsætte målrettede aktiviteter og støtte lederen i at koordinere og forankre de indsatser, der er i gang”. Der står ligeledes, at ”formålet med at prioritere midler til en læringsaktivist er dels at understøtte læringskulturen og derved understøtte at kompetenceudviklingen virker i praksis og dels at understøtte igangværende indsatser, så de bliver forankret som varige forbedringer, og dermed medvirker til at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.” Dermed bestod en læringsaktivists konkrete opgaver i at booste og forankre læringskulturen i områderne i Sundhed og Omsorg og skabe fælles retning på tværs ved at udvikle, anvende, sprede og implementere læringsaktiviteter og understøtte etablering af en fælles systematisk lærings- og implementeringskultur. Fra begyndelsen af læringsaktivisternes ansættelse, har Ineva været sparringspartner for aktivisterne i forhold til at dokumentere og fastholde den viden, som de høstede undervejs. Ineva udviklede i samarbejde med aktivisterne en konkret skabelon i hvilken de løbende dokumenterede prøvehandlinger eller læringsforløb. Der blev ligeledes afholdt i alt 3 sparringssessioner, hvor aktivisterne kunne få sparring på dokumentation og fastholdelse og hvor Ineva indsamlede viden om deres arbejde. I slutningen af marts 2017 afrapporterede Ineva de overordnede læringer i en kortere rapport.    

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/dmitry-ratushny-O33IVNPb0RI-unsplash.jpg?itok=SD5QX4GM