Procesfacilitering i forbindelse med strukturreform i DBU

Konsulenter

Chefkonsulent

Baggrund
På DBU’s Repræsentantskabsmøde i marts 2018 blev der truffet, hvad DBU selv kalder for historiske beslutninger. Et enstemmigt Repræsentantskab stemte for forslag om en række reformer i den politiske struktur i dansk fodbold. De betyder, at DBU’s bestyrelse fra marts 2019 skal reduceres fra de nuværende 16 til syv medlemmer, at forretningsudvalget og posten som kasserer nedlægges samt at der indføres valgperioder, så medlemmer af bestyrelsen maksimalt kan sidde på posten i 12 år. Med afsæt i beslutningerne, har DBU’s bestyrelse nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med udkast til en revideret udvalgs- og gruppestruktur. 

Inevas opgave
Som en del af arbejdsgruppens opstartsproces og første skridt, blev strategisk udvalgte fra blandt andet DIF, Lokalunionerne, en tidligere kvindelandsholdsspiller, Divisionsforeningen og eksterne parter i slutningen af april indbudt til en workshop. Formålet var at indhente deres tanker, refleksioner, fokuspunkter og bud på en ny gruppe- og udvalgsstruktur i DBU, som kunne danne udgangspunkt for den opgave arbejdsgruppen står overfor. Ineva havde i den forbindelse til opgave at designe en proces for workshoppen, med udgangspunkt i formøde med DBU. Ligeledes havde Ineva til opgave at facilitere selve workshoppen og dernæst bearbejde og analysere de inputs, som den affødte. Der blev udarbejdet et kort skriv, som blev overleveret til arbejdsgruppen til anvendelse i de næste faser af udviklingsarbejdet.         

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/joshua-hoehne-kl6VSadl5mA-unsplash.jpg?itok=KHsYqv72

”DBU’s arbejde med at reformere det politiske system er en kompleks størrelse, der involverer mange aktører. Med Inevas hjælp fik vi struktureret en god proces og en spændende workshop, der både fik involveret de rette aktører og samtidig fik konkrete løsningsforslag på bordet. På den måde er vi bedre rustede til det videre reformarbejde i organisationen” (Andreas Høj, Chef for Direktionssekretariatet, DBU)