Principfokuseret evaluering

Principfokuseret evaluering er Michael Quinn Pattons sidste nye bidrag til evalueringsfeltet. Og vi har selvfølgelig kastet os over det - det giver fantastisk god mening at evaluere med afsæt i principper.

I Ineva har vi siden dag 1 været store fans af det amerikanske evalueringsikon Michael Quinn Patton. Derfor har vi naturligvis sat os grundigt ind i hans seneste evalueringstilgang: Principfokuseret evaluering / principbaseret evaluering (2018). Vi arbejder altid med afsæt i kontekster og mekanismer, hvilket særligt er hjælpsomt når evalueringer udføres i komplekse og dynamiske systemer. Til at navigere i disse systemer er principfokuseret evaluering et effektivt redskab.

Principfokuseret evaluering går kort fortalt ud på at identificere grundlæggende principper for en indsats eller en organisation og anvende dem som både drivere af projektet og som evalueringens udgangspunkt. I principfokuseret evaluering er det derfor principperne, der er genstand for evaluering. Her er udgangspunktet typisk at besvare tre centrale spørgsmål:

  • Betragtes principperne som meningsfulde for de involverede aktører? 
  • Kan der identificeres konkret arbejde på baggrund af principperne – og hvordan? 
  • Såfremt punkt 2 besvares positivt: Giver dette de ønskede resultater? 

 

Principfokuseret evaluering går godt i spænd med innovativ evaluering, da det er en proces, hvor principperne løbende kvalificeres og justeres på baggrund af den etablerede viden. Dermed bliver evalueringens formål ikke kun at give forklaring på omder skabes effekter, men også hvilke principper, der er understøttende for opnåelsen af dem. Som greb står denne evalueringstilgang i modsætning til den klassiske programteori, hvor antagelsen er, at når vi gør A, så sker B med effekt C. Principfokuseret evaluering anvendes i stedet til at navigere i komplekse og dynamiske systemer, hvor vi i højere grad har behov for retningslinjer, som på et mere overordnet plan guider en indsats eller en organisation mod en bestemt adfærd. 

Principfokuseret evaluering kan både anvendes til projektevalueringer og organisations- og kulturanalyser. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores arbejde med principfokuseret evaluering er du altid velkommen til at tage fat i os på 86 14 90 80 eller på info@ineva.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva%20marts%2016_029%20copy.jpg?itok=05i1fV0E