Pernille W. Andersen

Evalueringskonsulent
28836478

Pernille er evalueringskonsulent i Ineva med speciale i læring, formidling, udvikling og didaktik

Pernille er kandidat i Uddannelsesvidenskab fra DPU, og bringer derfra et særligt blik på læring, formidling og didaktik ind i de evalueringsopgaver, hun løser for Inevas kunder og samarbejdspartnere. Pernille har en særlig evne til at træde ind i mange forskellige kontekster, og hurtigt indfange og opfange både kultur og organisatoriske strukturer, hvilket er en stor styrke både i dataindsamling og ikke mindst i formidling af den viden, der etableres gennem evaluering. 

Afsættet i uddannelsesvidenskab givet et helt naturligt stærkt fokus på formidling, hvilket naturligvis også gælder formidling af evalueringer, gennemført af Ineva. Her bidrager Pernille med særlig indsigt i, hvordan viden skal kommunikeres og formidles, så der i videst muilgt omfang sker reel indflydelse i praksis.

Pernille har bidraget til en lang række evalueringer og undersøgelser, ligesom hun både underviser og indgår i udviklingsarbejder, når der skal etableres nye evalueringssystemer og - koncepter hos vores samarbejdspartnere. Arbejdet bliver altid tilgået med stor nysgerrighed, åbenhed og stor grundighed - og så kan vi love, at når du samarbejder med Pernille er det tillige både sjovt og hyggeligt. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/personer_top/public/pernille%20Andersen.jpg?itok=l3-r5K2c