Organisatorisk Evaluering

Ineva gennemfører og samarbejder med vores kunder om evaluering af blandt andet strukturer, nye organiseringer og ledelsesevalueringer

Organisationer i dag er i konstant forandring og nye strukturer, organiseringer, arbejdsopgaver og formål er en del af hverdagen på mange arbejdspladser. Ineva har stor erfaring med at gennemføre organisatoriske evalueringer, hvor fokus er på at afdække og understøtte en organisations ændrede vilkår eller rammer for at arbejde med kerneopgaven. En del af det både spændende og komplekse i organisatoriske evalueringer er at forstå, hvordan eksempevis en fusion, den ledelsesmæssige struktur eller andet påvirker og understøtter det ønskede, hvad end det er borgertilfredshed, effektivitet, medarbejdertrivsel eller noget helt fjerde. 

Netop det at afdække nuancerne er altid en del af vores fokus, og dermed opstår der ofte den situation, at en organisatorisk evaluering også i et vist omfang bliver en kulturanalyse, hvor der igennem evalueringen opstår ny viden og indblik i organisationen. 

Vi betragter ledelsesevaluering som en organisatorisk evaluering, hvor man ikke kun vurderer lederens kompetencer og succes, men også den ledelsesmæssige kultur, der er opbygget og som både leder, leders leder og medarbejderne har ansvar for og mulighed for at påvirke. Derfor foretrækker vi kvalitative ledelsesevalueringer, fordi denne tilgang giver mulighed for at aktivere det fremadrettede, frem for udelukkende at få en temperaturmåling på noget historisk. 

Du kan nedenfor læse et udsnit af de cases vi har arbejdet med, hvor organisatorisk evaluering var det primære eller en del af opgaven. Du kan også se nogle af de artikler, vi har skrevet om organisatorisk evaluering. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1_1.jpg?itok=Sznn9iJO

”Det er ikke sådan, at når jeg har givet information til Malene, så ved Ditte-Marie det ikke. Det er et flow, der er imponerende - og måske er det en styrke ved, at I er en lille virksomhed, og at I derfor sidder tæt." (Bente - tidligere kunde)

Cases vedrørende Organisatorisk Evaluering

Ineva har gennemført evaluering af første bølge af Bevæg dig for livet - DGI og DIF vision frem imod at Danmark bliver verdens mest aktive nation
Ineva har i en tre-årig periode fulgt projektet Børn der vil bevæges som evaluator. Projektet havde fokus på at styrke overgange mellem SFO og forening for udsatte børn.
Ineva har gennemført En effektevaluering af kommunens anvendelse af deltagerbudgetter med fokus på metodens potentialer og muligheder.

Artikler vedrørende Organisatorisk Evaluering