Opbygning af evalueringskapacitet i Ikast-Brande Kommunes arbejdsmarkedsafdeling

I arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande kommune skal evalueringer bidrage til kvalificering af de professionelle beslutninger om hvad borgerne skal tilbydes

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent

Opbygning af evalueringskapacitet i Ikast-Brande Kommunes arbejdsmarkedsafdeling

Ikast-Brande Kommunes arbejdsmarkedsafdeling arbejder hver dag med at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Der gennemføres samtaler og tilbydes borgere en bred vifte af forskellige tilbud. I 2015 gik arbejdsmarkedsafdelingen i gang med et udviklingsprojekt i samarbejde med Ineva om opbygning af evalueringskapacitet i afdelingen. 

Målet var at evaluering skulle blive en naturlig og håndterbar del af hverdagen, både i arbejdet med den enkelte borger og i arbejdet med at identificere hvilke tilbud der virker særligt godt for hvilke typer af borgere. Det var afgørende i processen at evalueringerne kunne gennemføres i den eksisterende arbejdsgang og i det eksisterende system. Det at arbejde evaluerende skulle blive en understøttende og udviklende del af hverdagen - og ikke en ekstraopgave. 

Projektet er igangsat med en pilotgruppe, der både har været på 2-dages kursus om evaluering og gennem en række workshops, hvor der dels har været fælles udvikling frem imod et bæredygtigt og udviklingsorienteret system og dels en måde at tænke om evaluering. 

Evaluering er igennem procesen blevet en del af bevidstheden i hverdagen og systemet har givet en konkret ramme at arbejde ind i. Dermed får både medarbejderne, ledelsen og det politiske niveau øget indsigt i hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. 

 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/debby-hudson-bAYP_kAtNWg-unsplash.jpg?itok=lYb2UR3v