Opbygning af evalueringskapacitet

Evalueringskapacitet handler om, hvorvidt organisationen er i stand til at bruge både den enkelte evaluering og summen af evalueringer til at innovere sin praksis.

Alt for meget evaluering bliver gennemført for at tilfredsstille et eksternt dokumentationskrav frem for at være udsprunget af praktikernes ønske om at blive klogere på deres arbejde. I disse tilfælde er evalueringens videre liv i organisationen begrænset og den helt oplagte drivkraft for en evaluering, nemlig en nysgerrighed hos de involverede, ignoreres. Og det er ærgerligt. Succesen her er afgjort af graden af evalueringskapacitet i organisationen. Evalueringskapacitet handler om, hvorvidt organisationen er i stand til at bruge både den enkelte evaluering og summen af evalueringer til at innovere sin praksis. Ineva har mange års erfaring med indsatser, der kan understøtte at institutioner, virksomheder og organisationer får mest muligt ud af de evalueringer, der gennemføres.

Dette sker igennem opnåelse af høj evalueringskapacitet og skabelse af interne evalueringskompetencer. Der kan være mange veje at gå i arbejdet med opbygning af evalueringskapacitet og processen bliver altid tilrettelagt i tæt samarbejde med organisationen. Ineva har erfaring med at lave interne kursusforløb, udviklingsforløb og yde sparring og coaching til, hvordan man får mest mulig gavn af sine interne evalueringer.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/H%C3%A6nder_0.jpg?itok=O09ha8M9

”Inevas koncept - det tager evaluering ned på jorden på en måde. Og så bliver evalueringsopgaven jo noget for hele arbejdspladsen eller organisationen og ikke bare for den, der står med opgaven i sidste ende. Fordi man jo netop kan bruge den til også at se fremad og se på, om der skal ske forbedringer eller nogen ændringer, som kunne være gode. Det gør at man tager det mere til sig, tror jeg." (Anne - tidligere kunde) 

 

Cases vedrørende Opbygning af evalueringskapacitet

I arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande kommune skal evalueringer bidrage til kvalificering af de professionelle beslutninger om hvad borgerne skal tilbydes
Ineva har i 2016 evalueret Fremtiden Dagtilbud, der er en strategi på dagtilbudsområdet i Odder Kommune
Ineva har understøttet læringsaktivister i Aarhus Kommune hen mod en bæredygtig læringskultur

Artikler vedrørende Opbygning af evalueringskapacitet