Om Ineva

Du er her

Hos Ineva arbejder vi dels med at gennemføre eksterne evalueringer, understøtte interne evalueringer og give vores viden videre, enten i workshops, på vores uddannelse Innovativ evaluator eller på vores forskellige kurser og arrangementer.

Ineva er en konsulentvirksomhed med base i Aarhus, hvorfra vi løser opgaver i hele landet. Vores faglige fokus og kompetencer handler om viden – om at etablere viden der kan anvendes til organisatorisk udvikling og til fordel for borgere i Danmark. Vi gennemfører hvert år mange evalueringer både i det offentlige, i private virksomheder, for fonde og for foreninger, og gennemfører ligeledes understøttet evaluering, hvor vi bidrager til interne evaluering. Derudover holder vi hvert år mange kurser og workshops.

I Ineva er vi optagede af, i tæt samarbejde med vores kunder, at skabe evalueringer og forløb, der understøtter udvikling af praksis og opnåelse af de ønskede effekter. Vi har altid fokus på, at de indsigter og den viden der skabes får reel betydning for praksis, og for os er det vigtigt at anvendelsen af viden har lige så stort fokus på etableringen af den rette viden.

Vores arbejde handler om at give svar på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. Vi ved, at resultater og effekter ikke skabes af indsatser, programmer og bevillinger, men af de mennesker, der er involveret. Dermed bliver forståelsen af kontekst og de menneskelige mekanismer væsentlige, for at kunne finde og formidle den rette viden. Det er vigtigt ikke kun at få svar relateret til fortiden, men også på baggrund af viden at få kvalificerede inputs til, hvor organisationen/indsatsen/projektet skal hen i fremtiden og hvordan det lykkes. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva_0050.jpg?itok=Jk99_pIe

”Man skal ikke undervurdere den der personlige relation og den tillidsopbygning der er, som jo gør at man eksempelvis kan sende informationer til hinanden som faktisk er nyttige også undervejs .. der var ligesom ikke en barriere mellem os som kunder og jer som konsulenter. Så det er jo en tillidsrelation.” (Charlotte - tidligere kunde)

Ineva er

Et par højdepunkter undervejs

Ineva blev etableret
2010

Malene Dinesen stiftede Ineva i januar 2010, og kastede sig over det arbejde, som stadig er i fuld gang. Ineva kommer i øvrigt af en sammentrækning af Innovativ Evaluering. 

Innovativ evaluering udkom
2010

I marts 2010 udkom vores første bog - Innovativ evaluering. Den er skrevet af Malene Dinesen fra Ineva og Camilla Kølsen fra Alexandra Instituttet. Bogen var i review hos en ikke-navngivet evalueringsforsker inden udgivelse og en del af feedbacken var 'hvorfor skal praktikerne fylde så meget?'. Det er vi stadig ret stolte over. Det var helt klart ikke var tænkt som et kompliment, men det understregede fuldstændig det vi ville - og vil - med bogen og Innovativ evaluering. 

Ineva i udlandet
2011

Ineva bidrog for første (men ikke sidste) gang uden for de danske grænser, da vi holdt kursus på Malmø Højskole. I den forbindelse fortalte Google Translate os, at sidemand på svensk hedder 'wing man'. Det gør det ikke...

Dansk Evalueringsselskab
2011

Ineva har en række gange bidraget med workshops og sessions på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference. Første gang i september 2011. Vi er altid glade for at både deltage og bidrage til konferencen, hvor der altid er plads til gode faglige drøftelser. 

Dialogstjernen
2012

I marts 2012 blev Dialogstjernen udviklet og implementeret som dialog- og effektvurderingsværktøj i flere indsatser for udsatte unge. 

Essensen af Innovativ evaluering udkom
2012

Essensen af Innovativ evaluering er en håndbog med et teoretisk afsæt. Bogen er tænkt - og siden læst - af ledere og konsulenter, der har evaluering som en del af deres hverdag, og som har behov for konkret viden om, hvordan der kan igangsættes innovative evalueringer i egen organisation. 

Opgaver på Frederiksberg
2014

Vi følte os meget jyske, da vi fik mere end én parkeringsbøde i forbindelse med en opgave på Frederiksberg. Vi har forstået systemet nu (tror vi). 

Vi flytter ind i Frederiksgade
2014

I august 2014 flyttede vi ind i vores skønne lokaler i Frederiksgade i Aarhus, og indfører samtidig, at der altid står champagne i køleskabet. Der står også næsten altid kage eller chokolade, selvom det ikke er noget, vi har indført. 

Store forsamlinger
2014

For første gang blev en forsamling, der skulle høre om og arbejde med Innovativ evaluering, så stor, at det krævede et kamera der filmede oplægget og smed det op på TO storskærme. 

Presseomtale
2015

I januar 2015 blev Ineva for første gang nævnt i pressen, da både Stiften og JP flittigt dækkede evalueringen af Godsbanen, som vi havde brugt meget tid og mange kræfter på at lave i eftåret 2014. 

Ineva og Alexandra Instituttet
2015

Vi glæder os over, at vi stadig har et fantastisk godt samarbejde med Alexandra Instituttet - et samarbejde der har eksistereret lige så længe som Ineva. 

Gazelle 2016
2016

I 2016 blev vi kåret som Gazelle-virksomhed. Det er vi både ret glade for og stolte af. 

Vidensinformeret ledelse - gode beslutninger i en offentlige sektor
2017

I september 2017 udkom bogen 'Vidensinformeret ledelse - gode beslutninger i den offentlige sektor' af Malene Skov Dinesen 

Repræsentantskabet i EVA
2018

I 2018 blev Malene Skov Dinesen inviteret til at være en del af repræsentantskabet i EVA. En post der giver muliged for at bidrage til drøftelser om viden og evaluering på dagtilbuds-, skole- og uddannelsesområdet. Posten bliver besat med stor ærbødighed. 

Ineva varetager Dansk Evalueringsselskab sekretariat
2019

Fra 1.1.2019 overtog Ineva sekretariatsfunktionen for DES. Vi har stor fornøjelse i også i denne kontekst at bidrage til udviklingen af det danske evalueringslandskab. 

Ineva flytter i Pakhusene
2020

Den 1. april flyttede Ineva til nye, større lokaler i Pakhusene på Aarhus Ø. Vi glæder os over de smukke omgivelser med vandet lige uden for døren. 

Kontorhunden Karla bliver en del af huset
2020

Midt i en ret træls coronatid er der et kæmpe lyspunkt: Vores kontorhund Karla flytter ind hos Malene og Lars, og dermed også ind på kontoret på Aarhus Ø. 

Evalueringskultur i dagtilbud udkom
2020

Malene Skov Dinesens bog Evalueringskultur i dagtilbud udkom ved Dafolo. Det er en stor fornøjelse at være med til at bidrage til den pædagogiske udvikling i de danske dagtilbud, og bogen er heldigvis blevet taget så fint imod. 

Evalueringsværktøjskasse til dagtilbud
2021

Vi udvikler en Evalueringsværktøjskasse til dagtilbud, og det bliver taget så godt imod. Værktøjskassen består af en fysisk værktøjskasse med grej og en digital læringsplatform med over 30 videor. Det holdt hårdt at få alle videoerne lavet, og der er bandet virkelig meget undervejs. Vi er heldigvis virkelig glade for resultatet. 

Små skønne mennesker fylder mere og mere
2022

I løbet af de sidste år er der flere og flere Ineva-babyer, og inden udgangen af 2022 kan der tælles i alt 5 børn under 4 år. Vi er heldige, at de tit kommer forbi kontoret (der er nemlig både chokolade og slik). 

Kreative metoder til dataindsamling udkom
2022

Malene Skov Dinesen, Amalie Agerbæk og Christian Jobling Astrup har sammen skrevet en bog om Kreative metoder til dataindsamling. Bogen indeholder en masse alternative måder at gribe dataindsamlingen an på - det er en stor fornøjelse at bruge metoderne i hverdagen og dele dem i bogen.