Nikoline Daugaard

Juniorkonsulent
28 83 09 61

Nikoline er juniorkonsulent i Ineva

 

Nikoline er studerende på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet, og har derfra en stærk tværfaglig viden indenfor politiske, sociale, naturvidenskabelige og økonomiske tilgange til forbedring af sundhed i befolkningen.

Som folkesundhedsvidenskaber har Nikoline et indgående kendskab til udvikling, implementering og evaluering af komplekse interventioner. Igennem studiet har hun tilegnet sig stærke teoretiske, analytiske og metodiske kompetencer indenfor evaluering af indsatser, herunder kompetencer indenfor opstilling af evalueringskriterier og evalueringsdesigns, samt indsamling, analyse og formidling af både kvalitativt og kvantitativt data.

Nikolines tværfaglige og metodestærke profil bidrager til udformningen af kontekstnære og anvendelsesorienterede evalueringer, hvor fund og anbefalinger er solidt funderet i data, og hvor særligt understøttelsen af læring og udvikling hos slutbrugeren er i centrum. Nikoline tilgår altid evalueringsarbejdet med stor nysgerrighed, engagement og høj grad af professionalisme, når hun i tæt samarbejde med kunden søger at finde frem til, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder.

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/personer_top/public/Nikoline%20Daugaard_1.jpg?itok=hRIMtnuk

Nikoline..

... kan sprinte 60 meter med en gennemsnitshastighed på 27,52 km/t.

... elsker flæskesvær, og spiser gerne en pose eller fem i løbet af en uge

.... bager de ondeste surdejscroissanter