NAVITAS SCIENCE & INNOVATION

En evaluering af viden- og innovationsmiljøet for de studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Navitas.

I 2014 igangsatte Aarhus Maskinmesterskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Incuba A/S og Region Midtjylland et projektsamarbejde under overskriften ’Navitas Science & Innovation’. Projektet er rammesat til at løbe fra 2014 - 2018 og er forankret i den stjerneformerede ’Navitas’-bygning på havnen i Aarhus, som foruden de tre centrale aktører også rummer virksomheder, moderne laboratoriefaciliteter og eksperimentelt udstyr. Hensigten med Navitas Science & Innovation er at være bindeleddet mellem de studerende, forskere, undervisere, iværksættere og virksomheder, som befinder sig i samme bygning og herigennem understøtte et videnmiljø, hvor grænserne mellem kommerciel forretningsudvikling og offentlig forskning og uddannelse brydes ned. I projektsamarbejdet er der oprettet forskellige aktiviteter, faciliteter og tjenester med sigte på:

  • At fremme de studerendes kontakt med erhvervslivet
  • At støtte de ældre studerendes motivation og mulighed for at udvikle egen virksomhed
  • At øge samarbejdet mellem forskere, undervisere og virksomheder på Navitas
  • At udbygge samarbejdet med virksomheder og videninstitutioner uden for Navitas

 

I efteråret 2016 har Ineva gennemført en midtvejsevaluering af projektet med fokus på både den hidtidige indsats og de opnåede effekter og herudover, hvordan projektet kan understøttes og udvikles fremadrettet. Datamaterialet er tilvejebragt gennem en bred inddragelse af relevante aktører og målgrupper, hvorfor evalueringen har kunnet bidrage med nuancerede forklaringer på, hvad der henholdsvis har fremmet og hæmmet projektet frem til nu.    

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/med-badr-chemmaoui-ZSPBhokqDMc-unsplash.jpg?itok=vSaMmiIn