Du er her

Line Jensen

Juniorkonsulent
86149080

Line er kandidatstuderende på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og har derfor et indgående kendskab til samfundsforhold og det politiske system på både et empirisk, analytisk og teoretisk plan. 

Med fra statskundskabsstudiet har Line teoretisk viden om forskellige designs og metodiske tilgange til at foretage produktive evalueringer. Den samfundsvidenskabelige baggrund betyder, at Line besidder både kvalitative og kvantitative analytiske færdigheder, som er særligt relevante i arbejdet med evalueringer og udvikling af praksis. 

Lines store interesse for evalueringsarbejdet relaterer sig til, hvordan evalueringer er et redskab, der tilvejebringer viden om indsatsers, projekters og programmers forskellige typer af effekter og virkninger. Det interessante er undersøgelsen af, under hvilke kontekstuelle omstændigheder et program eller projekt virker for både organisationer og mennesker. Lines passion for evalueringsarbejdet kommer af det forhold, at evalueringer er en vigtig kilde til viden om, hvordan noget virker. Dette har afgørende betydning for videreudvikling af praksis i organisationer fremadrettet, og er med til at sikre målopfyldelse og skabe værdi for mennesker.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/personer_top/public/Line%20Jensen.jpg?itok=tHVK4R5A

Line...

Er kæmpe fan af sushi

Elsker tv-programmer om rejser og eventyr, herunder særligt ’Kurs mod fjerne kyster’

Kan ikke leve uden Nutella