Løbende evaluering hos SAVN

Evaluering af udslusningsprojekt for indsatte og deres familier

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent

Ineva har løbende evalueret foreningen SAVNs fireårige projekt ’Udslusningsprojektet’ og har herefter påbegyndt andre evalueringsopgaver i forbindelse med SAVNs arbejde.

SAVN er en forening, der arbejder med indsatte og deres familie. Blandt andet arrangerer SAVN weekendophold med familieterapi og andre aktiviteter, der har til formål at afhjælpe familie med et indsat medlem.

Ineva foretog evalueringsnedslag i løbet af de to sidste år projektet stod på, og bidrog dermed til projektets udvikling gennem løbende anbefalinger til det videre forløb.

Den løbende evaluering gav samtidig en forståelse for, hvorfor og hvordan projektet udviklede sig i løbet af projektperioden, som blev holdt op imod de oprindelige projektmål. Ineva kunne således dokumentere, hvordan projektet, på trods af udfordringer og ændringer i løbet af projektet, alligevel kunne formå at leve op til de oprindelige målsætninger, blot på lidt anden vis.

Konkret koncentrerede evalueringen sig om, hvilke effekter projektet har haft for målgruppen og en vurdering af, hvordan effekterne er blevet genereret i projektet. Ligeledes har Inevas arbejde haft til formål at understøtte projektet og skabe fremadrettede inputs ligesom også formidling af projektets erfaringer til interessenter har været inkluderet i arbejdet.

Derudover har Ineva været involveret i en afdækning af børneperspektivet, ligesom også en mentorordning har været evalueret af Ineva. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Sk%C3%A6rmbillede%202023-01-18%20kl.%2013.17.50.png?itok=EjNl6pZ2