Løbende evaluering af mitassist.dk

Ineva evaluerer løbende mitassist.dk; et rådgivningssite for drenge

Konsulenter

Chefkonsulent

Mitassist.dk er en online rådgivningsplatform særligt målrettet unge drenge, som er blevet til i et samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik og TUBA. Projektet er støttet økonomisk af Veluxfonden

Siden er tænkt og opbygget med udgangspunkt i grundtankerne i gamificering; der er mulighed for at opnå point, avancere op igennem en række kategorier og få en placering på et leaderboard. En grundantagelse i projektet er således, at denne tilgang appellerer i særlig grad til unge drenge. Siden udgør dermed en slags community og alle brugere skal have hver deres personlige profil for at kunne deltage i snakken. Der ikke anonyme rådgivere tilknyttet, men i stedet coaches med hver deres unikke historie og kompetencer.    

Siden etableringen af siden har Ineva været koblet på projektet som evaluatorer, og der er løbende lavet evalueringsnedslag. Disse med opfølgning på en række faste fokuspunkter og derudover skiftende underoverskrifter for hvert nedslag. Der er arbejdet med dataindsamling gennem forskellige kanaler og hos forskellige aktørgrupper; interviews med projektteamet, løbende indsamling af kvantitativ data via siden, opfølgning på nøgletal, skriftlige evalueringer fra samarbejdspartnere og telefoniske interviews med brugere.

Det seneste nedslag, som havde målgruppen og effekterne herfor i fokus, fremviste særligt fire væsentlige konklusioner, nemlig:

  • At brugerne på sitet drager omsorg for hinanden og forsøger at træde til - også i de tilfælde, hvor de ikke kan trække på egne erfaringer med lignende situationer i deres assist - tyder på, at det er lykkedes at oprette et online community, hvor de unge oplever at få noget positivt ud af også at hjælpe andre.
  • At få hjælp og give hjælp opleves som sidestillede og lige vigtige funktioner 
  • Fællesskabet opleves at samle sig om den spørgende
  • Oplevelse af, at andre ikke alene besvarer spørgsmål, men også selv bidrager med ærlighed og erfaringer forstærker fornemmelsen af at være en del af et fællesskab, hvor alle både giver erfaringer og gode råd og også modtager dem.

  

Den løbende evaluering på et alsidigt datagrundlag muliggør, at der efter hvert nedslag kan udledes læring, som kan implementeres i det videre arbejde. På den måde sikres det, at både processen og forvaltningen af siden bygger på viden om, hvad der virker, for hvem og under hvilke omstændigheder. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/thomas-lefebvre-gp8BLyaTaA0-unsplash.jpg?itok=4AXK_QfX

Ineva har bidraget med kvalitativ evaluering af MitAssist løbende gennem projektperioden. Ineva har synliggjort det udbytte unge drenge har fået af at bruge sitet og er kommet med gode anbefalinger, der løbende har hjulpet os til at skærpe fokus og til at sikre, at sitet yder relevant og brugbar støtte for de unge (Camilla Rode Jensen, projektleder, TUBA)