Kurser for ledelse i Aarhus Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsledere og pædagogiske ledere har været på to-dages kursus hos Ineva for at styrke kompetencerne til at lave og anvende evaluering som en innovativ del af den pædagogiske hverdag

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Ineva har haft ca. 250 dagtilbudsledere og pædagogiske ledere på et kursus med titlen ’Innovativ evaluering som daglig innovativ praksis’. Kursusdag 1 har haft til formål at give dagtilbuds- og afdelingsledere indsigt i og kompetencer til at arbejde med evaluering som en understøttende del af deres praksis. Kurserne har taget afsæt i tilgangen Innovativ evaluering.

Efter kursusdag 1 har der været efterspørgsel fra lederne om yderligere viden om og kompetencer inden for feltet, og derfor gennemføres dag 2 af kurset. Dette kursus har fokus på metoder og konkrete greb til evalueringerne i hverdagen, og lederne er blevet præsenteret for, og har afprøvet, evalueringsgreb til hverdagen. På kurserne var der tid til at de forskellige ledelsesteams kunne arbejde med deres egen praksis, således at kursusdagene kunne bidrage direkte ind i de krav og ønsker til evalueringer, som lederne har. 

Dagene har ifølge deltagerne bidraget til en øget forståelse for, hvad evaluering er og hvornår der skal bruges tid og kræfter på evaluering - og hvornår der ikke skal. Der har været stort fokus på at få evalueringsarbejdet til at blive en integreret del af det pædagogiske arbejde, herunder at anvende den stærke refleksive profession, der findes i dagtilbud. Ved at arbejde med systematik og mere bevidst dataindsamling i hverdagen, har lederne kunne igangsætte små processer i hverdagen, der kan understøtte evalueringskapaciteten i dagtilbudene i Aarhus Kommune. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/katherine-hanlon-xaG8oaZD7ss-unsplash.jpg?itok=qRQNB95J

"Evalueringsbegrebet er brugt rigtig meget og i rigtig mange sammenhænge. Nu har virksomheden Ineva sat innovativ (endnu et populært udviklingsbegreb) foran. Ineva gør op med evaluering som refleksion. Evalueringer bliver fremhævet som en mere konkret viden, som er baseret på indsamlede data. Ineva afholder kurser, hvor offentlige ledere lærer at bruge innovativ evaluering systematisk - innovativ, fordi resultatet af evalueringen betyder ny og forbedret praksis. Deltagerne gik hjem fra kurset med nye redskaber og ny forståelse af, hvordan en "gammel traver" revitaliseres og bliver højaktuel igen." (Pædagogisk leder, Jan Lindeberg)