Kompetenceudvikling og udvikling af Tværfaglig enheds målmodel

I Tværfaglig enhed gør de et kæmpe arbejde for den tidlige indsats i de aarhusianske dagtilbud - vi har hjulpet det arbejde på vej ved at styrke kompetencerne til mål- og evalueringsarbejdet

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Tværfaglig enhed består af dygtige og engagerede medarbejdere fra dagtilbud og sundhedsplejen i Aarhus Kommune. De er sammensat som en særlig enhed, der tilbyder vejledning og faglig sparring til det pædagogiske personale med fokus på at styrke tidlig indsats på 0-6 års området. 

Tværfaglig enhed bliver med andre ord 'tilkaldt' af et dagtilbud, når der opleves udfordringer, og det pædagogiske personale har behov for vejledning og nye øjne på deres praksis. Med dette afsæt igangsættes et kortere eller længere samarbejde, hvor der arbejdes i samarbejde mod opnåelse af en styrkelse af det pædagogiske personales evner og kompetencer. Det er vigtigt for alle parter, at samarbejdet skaber effekter og har værdi for dagtilbuddet og dermed for børnene. Derfor har Tværfalig enhed over længere tid arbejdet med at finde en god måde at arbejde med mål. Mål der både kan skabe retning, lyst og engagement og kan gøre det muligt at vide, om vi rent faktisk nåede i det, vi ønskede og havde behov for.

I foråret 2017 deltog hele Tværfalig enhed i kompetenceudvikling og fælles udviklingsforløb hos Ineva. Fokus var at give medarbejderne kompetencer til at arbejde med at opstille gode og retningsgivende mål. 

Forløbet var en vekselvirkning mellem fælles undervisning og udvikling og afprøvning i praksis - meget lig den tilgang, som Tværfaglig enhed anvender i dagtilbudene. I samlingern blev der dels fyldt teori og metode på, og dels var et vigtigt element at få skabt fælles forståelse, fælles sprog og en fælles model til målarbejdet. Forløbet fulgte følgende overordnede struktur:

 

 

 

Forløbet resulterede i en styrket forståelse for og komptencer til at arbejde med mål, herunder at motivere dagtilbudene til at kaste sig over målarbejdet. Derudover udviklede vi i fællesskab Tværfaglig enheds målmodel, som nu er udgangspunkt for etableringen af gode og meningsfulde mål for alle Tværfaglig enheds samarbejder. 

Hvis du vil vide mere om forløbet eller Tværfalig enheds målmodel, så kontakt Malene Skov Dinesen. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/yosef-futsum-ZAvhxLTcSok-unsplash.jpg?itok=z0Ak-3ae

Maiken Grønvall, leder af udtaler:

Tværfaglig enhed samarbejder med institutioner omkring den tidlige indsats og i det samarbejde er ”mål” et afgørende parameter, men samtidigt kan det også være svært definerbart. Tværfaglig enhed havde derfor et behov for at blive skarpere på at sætte målbare og konstruktive mål, hvilket vi havde oplevet var afgørende for samarbejdet og effekten i institutionerne. Vi ønskede derfor i samarbejde med Malene at lave en målmodel, som var skræddersyet til Tværfalig enhed og vores samarbejde med institutionerne

Forløbet har bidraget med enorm stor viden omkring mål og hvordan de bliver operationaliserbare. Forløbet gav os stor indsigt i anvendelsen af data i pædagogisk kontekst, som slet ikke er så ”farligt”, som nogen mener, men derimod berigende og udviklende for pædagogikken. Vi står langt mere stærkt i vores målarbejde med institutioner og har fået udarbejdet et meget vigtigt arbejdsredskab: Tværfaglig enheds målmodel

 Malene er en skarp, direkte og meget vidende formidler. Hun tør stå frem med egne meninger, læser sine kursister og ændrer hurtigt programmet hvis der skulle være behov for det. Vi har på intet tidspunkt været i tvivl om at Malene med sin viden og erfaring var den rette til at lede Tværfaglig enhed gennem denne proces!