KAM-modellen

Du er her

KAM-modellen – et overskueligt greb til en hverdagsevaluering

Læs mere om

KAM modellen er velegnet, hvis man ønsker en overskuelig og afgrænset måde at evaluere på. KAM modellen fordrer, at den aktivitet eller indsats, man ønsker at evaluere, er forholdsvis afgrænset - og samtidig at det er meningsfuldt at opstille en før- og en eftersituation. KAM-modellen har den styrke, at den på en simpel og overskuelig måde indeholder den kompleksitet, som virkeligheden indeholder. Vi leder med KAM-modellen altså ikke efter at 'indsats A giver effekt B', men afdækker igennem modellen processer til at afdække, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder.

KAM-modellen er dermed et simpelt evaluerings-in-greb, der er velegnet, når man ønsker en ikke-tidskrævende og simpel evalueringsform, der samtidig giver ikke-banal viden retur. 

KAM-modellen har tre fase, som ses af nedenstående model. Selve modellen indeholder et før-skema og et efter-skema (download PDF her). Imellem de to situationer er selve indsatsen/aktiviteten/projektet - altså udgangspunktet for evalueringen. 

 KAM proces

 

 

 

Før-situationen har fokus på at afdække hvilke mål, der er for indsatsen, hvilke antagelser man har om hvordan målene skal opnås og hvilken efterspørgsel og reel efterspørgsel, der er til evalueringen. Dette er vigtigt arbejde, fordi det både forbereder selve aktiviteten og gør det tydeligt, hvad evalueringen skal have som referencepunkt. Derudover er der igennem arbejdet med afdækning af efterspørgsel og reel efterspørgsel et realitetstjek på, om evalueringen overhovedet skal gennemføres - hvis ikke der er nogen reel efterspørgsel (anvendelsesfokus) skal evalueringen måske slet ikke gennemføres. 

I efter-situationen forholder KAM-modellen sig til, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder, samt til, hvad evalueringens viden kan anvendes til fremadrettet. Der er en række hjælpespørgsmål i skemaet, der gør det relativt vanskelige spørgsmål simpelt at arbejde med. 

Hvorfor hedder modellen KAM?

KAM er en forkortelse af modellens 3 fokusområder, som der arbejdes med i evalueringens før- og eftersituationer;

Kontekst (de forudsætninger, som indsatsen/aktiviteten ’lever’ i)
Antagelser (antagelser om, hvad indsatsen/aktiviteten skal bidrage med, for at målene bliver opfyldt)
Mekanismer (aktørernes holdninger og forestillinger om indsatsen/aktiviteten)

Kontekst, Antagelser og Mekanismer er væsentlige elementer i Innovativ evaluering, og KAM-modellen er dermed en Innovativ evaluering i hverdagsformat. 

Hvordan kommer vi i gang?

Brugen af KAM-modellen fordrer en indsats/projekt/aktivitet, som der er ønske om at evaluere, og som har en konkret afgrænsning. Det kunen være et personaleseminar, en afprøvning af en ny metode over for en borgergruppe, en målrettet indsats over for et enkelt individ, et konkret aktivitet eller noget helt femte. Vi har mange eksempler på brugen af modellen - og hvis du er i tvivl om, om præcis din evaluering kan hjælpes på vej af KAM-modellen, så ring eller skriv, så deltager vi gerne i afklaringen. 

KAM-modellens før- og eftersituationer kan gennemføres på minimum 30-45 minutter afhængig af hvor erfaren evaluanden er og hvor velbeskrevet projektet eller indsatsen er i forvejen. Der kan med fordel bruges mere tid på refleksion og udfoldelse af elementerne i processen, hvis der er tid til det. I mange tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at der arbejdes sammen i mindre grupper á 3-5 personer for at skabe rum for drøftelser og refleksion.                   

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/KAM.jpg?itok=bocrIyTg

KAM-modellen som en øvelse i at evaluere

Inden KAM-modellen bruges i praksis, kan det være en fin og lærerig øvelse at afprøve modellen sammen med kollegaer/medarbejdere. I stedet for at evaluere en decideret faglig indsats/aktivitet er spisning af frokost en god anledning til at afprøve evalueringsmodellen. Således opstilles en før- og efter-situation omkring det at spise frokost. Har man kun kort tid til at afprøve modellen, til et møde eller lignende, er det også muligt at evaluere eksempelvis spisning af en pose blandet lakrids.

Øvelsen bidrager med at deltagerne får:

  • Forståelse for centrale elementer i en evaluering og hvordan der kan arbejdes med disse i praksis
  • Konkret øvelse i at evaluere med afsæt i de centrale elementer
  • Erfaring for at evaluering kan være let håndterbar og ukompliceret