Evaluatoruddannelsen Innovativ evaluator

Ineva og VIA University College udbyder i samarbejde evaluatoruddannelsen Innovativ evaluator, der består af to moduler fra diplom i ledelse. I løbet af det år forløbet varer, bliver deltagerne klædt på til at lave evalueringer der skaber innovation og udvikling
Næste hold starter i januar 2023 - vi glæder os til endnu engang at starte op :-)

Vi er klar med en helt nyudviklet version af evaluatoruddannelsen Innovativ evaluator, som både indholdsmæssigt er blevet opdateret med det bedste og det nyeste, ligesom vi har sikret en god blanding af fysisk og digital undervisning.  

 

Beskrivelse

Vil du lave evalueringer, der understøtter praksis og driver innovation? Så er Ineva og VIA University Colleges evaluatoruddannelse Innovativ evaluator måske noget for dig? På forløbet får du kompetencer til at drive programmer, indsatser og projekter frem, evaluere dem og anvende den viden, evalueringerne bidrager med til innovation og udvikling. Udgangspunktet for uddannelsen er, at det at være en kompetent evaluator indbefatter meget mere end at kunne indsamle og analysere data. Derfor er forløbet bygget op om to diplom-moduler, der tilsammen vil give dig både teoretisk viden og konkrete kompetencer til at: 

 

 • Arbejde evaluativt i din praksis, hvilket vil sige at insistere på at agere vidensinformeret – og have kompetencerne til at etablere viden og anvende den

 

 • Lede programmer, projekter og indsatser og understøtte dem frem imod størst mulig effekt.

 

 • Evaluere programmer, projekter og indsatser med fokus på hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder

 

 • Omsætte viden fra evalueringer til innovation og udvikling i praksis

 

 • Uddannelsen Innovativ evaluator har som grundlæggende præmis, at evaluering skal have et formativt og innovativt sigte. Dermed er det med dette afsæt at teorier, cases og konkrete metoder er valgt. 

 

DIT UDBYTTE

Formålet med forløbet er at uddanne deltagerne til at blive innovative evaluatorer, hvilket vil sige kompetente til at lede og drive projekter og indsatser, indsamle viden og analysere den samt bringe den tilbage til praksis.

 • Stærke kompetencer til at arbejde vidensinformeret; hvilket vil sige at have en fundamental insisteren på at anvende viden om virkeligheden til at træffe organisatoriske beslutninger – både i forhold til det ledelsesmæssige og i indsatser og projekter 

 

 • Kompetencer til at skabe innovation og udvikling igennem programmer, projekter og indsatser, herunder opbygning af programteori og forandringsteori både i stor skala og til hverdagsevalueringer

 

 • Indblik i og forståelse af, hvordan opbygning af antagelser kan bruges som vigtigt afsæt i evalueringsprocesser

 

 • Evne til at favne kompleksiteten i den efterspørgsel, der er til evalueringer og interessenternes eventuelt forskelligartede perspektiver, behov og ønsker

 

 • Kompetencer til at gennemføre evalueringer, der driver innovation og udvikler praksis

 

 • Viden om validitet og evidens med forskellige udgangspunkter

 

 • Kompetencer til systematisk og kvalificeret at indsamle og analysere både kvalitativ og kvantitativ data

 

 • Forståelse for og kompetencer til at opbygge evalueringskapacitet i egen organisation

 

 • Kendskab til viden-til-handling-processer og kompetencer til at omsætte evalueringsviden til konkret anvendelse i praksis

 

Derudover skal du forvente et spændende og sjovt forløb, hvor du kommer til at bringe din egen praksis i spil, og hvor du kommer til at høre om en lang række cases og praksiseksempler, som både undervisere og deltagerne bidrager med. Vi vægter højt, at forløbet også bliver et åndehul til nye tanker, og derfor kan du regne med rolige omgivelser, god forplejning og tid til refleksion. 

 

INDHOLD

Forløbet består af to valgmoduler fra Diplom i ledelse, der hver især udløser 5 ECTS-point. Hvert modul gennemføres henover seks undervisningsdage (10 undervisningsdage i alt), en dags fælles vejledning og en eksamen. Der er en skriftlig eksamen i forløbet og en mundtlig afslutningsvist. Undervisningsdagene veksler mellem at afholdes fysisk og online.   

 

Modul 1 har følgende opbygning:

 

Modul 2 har følgende opbygning:

 

TID OG STED

Forløbet starter én gang om året og undervisningen foregår i en kombination mellem digital undervisning og fysisk undervisning hos Ineva, Mariane Thomsens Gade 4B, 1. -3., 8000 Aarhus C 

 

Datoer for forløbet i 2022 falder således:

 

Modul 1

Session 1 (fysisk): 25. januar 2023 fra 10-17.00 og 26. januar 2022 fra 9-14.30

Session 2 (online): 23. februar 2023 fra 9-14

Session 3 (online): 14. marts 2023 fra 9-14

Session 4 (fysisk): 26. april 2023 fra 10-16

Vejledning (online): 9. maj 2023 fra 9-12 

 

Modul 2

Session 5 (fysisk): 30. august 2023 fra 10-17 og den 31. august 2022 fra 9-14.30

Session 6 (online): 27. september 2023 fra 9-14

Session 7 (online): 10. oktober 2023 fra 9-14

Session 8 (fysisk): 16. november 2023 fra 11-17

Vejledning (online): 22. november 2023 2022 fra 9-12  

 

Pris 

Prisen for uddannelsen er 36.500 kr. (momsfritaget) inkl. forplejning, eks. materiale. 

 

Fuld beskrivelse

Læs den fulde beskrivelse af forløbet HER

 

Mere viden og tilmelding

Hvis du overvejer at starte på holdet, så skriv til Malene Skov Dinesen msd@ineva.dk eller ring på 28 83 90 62.

For tilmelding til forløbet gå til VIA University Colleges hjemmeside HER.  

 

 

 

 

 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/VIAogIneva_0.png?itok=iYiSleW-

Udtalelser fra tidligere deltagere:

Lad mig som det første understrege at for mig er det optimalt at lære i et miljø, hvor underviserne deler gavmildt ud af deres viden, diskuterer ærligt, respektfuldt og nysgerrigt med de studerende og gør det med lethed og humor – uden at gå på kompromis med hvorfor vi er det; netop for at lære og udvikle os. Alt det blev til fulde indfriet under min uddannelse hos Ineva. (Tidligere deltager)

Jeg har fået udfoldet så mange perspektiver på evaluering og dens anvendelse i en organisatorisk sammenhæng (og faktisk også i en samfundsmæssig og menneskelig kontekst), som jeg ikke anede eksisterede. Til tider har jeg næsten været svimmel over dybden, nuancerne og udviklingsmulighederne, der (kan) eksistere(r) i en evaluerende tilgang – hvis evaluering altså prioriteres som en organisatorisk tilgang og ikke kun anses og anvendes som en måde at bruge teknikker og metoder på. (Tidligere deltager)