IN-SIGT #85: MOBILEN - VIGTIGT REDSKAB I DATAINDSAMLING

Du er her

Forfattere

Seniorkonsulent

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/paul-hanaoka-HbyYFFokvm0-unsplash.jpg?itok=SUGh0Tls

55% af alle digitale spørgeskemaer bliver udfyldt via mobilen.
Dermed er det altafgørende, at deltagerne i din undersøgelse kan læse og interagere problemfrit med spørgeskemaerne på mobilen. Konsekvensen af at spørgsmål og svarkategorier ikke er optimeret til den meget mindre skærm er, at du potentielt mister besvarelser for en stor del af din målgruppe. Stil derfor krav til det system I benytter jer af, for ikke alle systemer er lige langt med udviklingen (utroligt nok). Forhør jer derfor hos jeres udbyder om mulighederne, og se og prøv gerne tingene selv.

SMS’er bliver i højere grad læst sammenlignet med e-mails.
Det åbner op for nye måder at forbedre svarprocenten på. Som supplement til at distribuere spørgeskemaerne med eksempelvis post og e-mail, bør det overvejes om ikke der også skulle sendes et link til spørgeskemaundersøgelse via SMS (hvis telefonnumrene er til rådighed – naturligvis).