IN-sigt #56: Dataviz theory #3

Du er her

Forfattere

Juniorkonsulent

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/andreas-p-94QWyhsnhIM-unsplash%20%281%29.jpg?itok=IPhtZyZJ

Mange kan nok nikke genkendende til, at man får fortalt en masse information eller skal huske en lang række tal, og to sekunder senere, kan det hele, stort set være forsvundet igen. Her er der tale om, at vi bliver udfordret på vores såkaldte ’working memory’, eller i en mere dansk version vores ’arbejdshukommelse’.

Begrebet referer til et kognitivt system som hjælper os med at fastholde og håndtere den information, som vi bliver præsenteret, for at det kan blive assimileret til langtidshukommelsen. Desværre, er denne proces begrænset, og de fleste mennesker kan kun huske 3-5 brudstykker af den information, som de bliver præsenteret for i en given situation. Hvor meget en person vil kan huske, afhænger også af den kontekst som informationen bliver præsenteret i.

Dette er vigtig viden, og kan fungere som fundamentet i dit præsentationsarbejde. Nemlig et fokus på menneskets begrænset evne til at modtage mange informationer, og særligt måden hvorpå disse informationer bliver præsenteret, vil have betydning for, hvor meget modtageren tager med videre.   

For at imødekomme ovenstående vil overvejelser omkring datavisualisering være centralt, da dette vil forbedre at modtageren får det maksimale ud af dine budskaber og derfor kan håndtere større mængder af information.

Ved at fokusere på designmuligheder såsom valg af format, farver og skrifttype hjælper vi modtageren med at processere og fastholde vores information, som assimileres til langtidshukommelsen. Altså vil du brænde i gennem med dine budskaber, og ønsker du at dine modtagere ikke kun husker dem to timer efter præsentationen, men også om en uge eller endnu længere, så er datavisualisering og tankerne bag, et vigtigt redskab for dig. 

 

Kilde: Evergreen, S., 2013: Presenting data effectively.