IN-sigt #53: Spørgeskema #5

Du er her

Forfattere

Seniorkonsulent

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/ugo-mendes-donelli-e4FbcDByhjI-unsplash_0.jpg?itok=sQR7y3ip

Hvis du har læst med på de seneste ugers indsigter, er du forhåbentlig allerede blevet klogere på opbygningen af spørgeskemaer. Endnu et råd, der tilføjes til listen i denne uge, handler om ikke at indbygge antagelser eller ledende spørgsmål i dine spørgeskemaer. Den måde et spørgsmål formuleres, kan nemlig ændre dine respondenters perspektiv på et emne og dermed utilsigtet påvirke dem til at besvare et spørgemål anderledes end de ellers ville have gjort. En god huskeregel er så vidt muligt at undgå ledende ord. Lad os tage et eksempel:

 

I en spørgeskemaundersøgelse ønsker man at undersøge forskellige omstændigheder vedrørende en frivillig eftermiddagsaktivitet via et spørgeskema til læreren.

Man kunne i den forbindelse være fristet til eksempelvis at spørge:

 

- Hvor høj var graden af deltagelse i eftermiddagsaktiviteten?

 

Ved at tilføje anvendelsen af ordet ’høj’ i spørgsmålet, kommer man dog til at påvirke respondenten i retning af, at deltagelsen var høj. Hvilket måske faktisk ikke er tilfældet. Modsat kunne man også spørge:

 

- Hvor lav var graden af deltagelse i eftermiddagsaktiviteten?

 

Igen leder spørgsmålet læseren hen mod en forståelse af, at deltagelsen var lav. Den neutrale udgave af spørgsmålet kunne lyde:

 

- Hvordan vil du vurdere graden af deltagelse i aktiviteten?

 

Den samme pointe gælder i forhold til ikke at lade det skinne igennem i spørgsmålene, hvad du som spørger mener er ’det gode’ eller ’det rigtige’. Igen kan vi taget et eksempel, som udspringer af den (evige) diskussion om adskillelsen af kirke og stat. Man kunne spørge:

 

- I hvor høj grad er du enig i, at kirke og stat bør holdes adskilt?

 

I har sikkert allerede gættet min pointe: nemlig at der i spørgsmålet peges på en implicit antagelse om, hvad der er ’det bedste’. I stedet kunne man spørge:

 

- Mener du, at kirke og stat bør holdes adskilt?

 

Så tilbage til pointen: undgå ledende og ladede spørgsmålet, der peger på en bestemt antagelse bag spørgsmålet – og spørg så vidt muligt altid neutralt.

God arbejdslyst med spørgeskemaer.