IN-sigt #52: Spørgeskema #4

Du er her

Forfattere

Seniorkonsulent

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/susan-yin-Ctaj_HCqW84-unsplash.jpg?itok=bv9xwMJZ

Spørg kun om én ting pr. spørgsmål. Ellers ved du ikke, hvad der svares på.

 

Det lyder måske indlysende - og det er det måske også, men alligevel har vi som konsulenter set eksempler på det modsatte flere gange. Oftest sker det i forsøget på at uddybe et spørgsmål ved at tilføje yderligere forklaring, eller at man falder for fristelsen for at tilføje lidt ekstra viden i indsamlingen. Det er naturligvis gjort med de bedste hensigter, men resultatet er hver gang, at data fra spørgsmålet er ubrugeligt til analyse.

 

Her et par eksempler fra den virkelige verden. Spørgsmålene er formuleret som påstande, som den adspurgte skal erklære sig ’meget uenig’/’meget enig’ i:

  • Arbejdet omkring X var interessant og brugbart
  • Naturen er uoverskuelig, og jeg føler mig utryg i naturen
  • Underviserne lægger vægt på, at vi kan anvende det lærte i en ny kontekst eller på praktiske problemstillinger?

 

Hvad kan vi konkludere af ovenstående, når vi skal tolke på resultatet? Hvis ikke arbejdet både er interessant og brugbart, bliver respondenten jo nød til at afvise hele påstanden. Naturen kan godt være uoverskuelig, uden at man dermed føler sig utryg. Og i sidstnævnte overlades det for meget til respondenten at vurdere, hvordan han/hun besvarer spørgsmålet, hvis kun et af de to forhold er tilstede.

 

Når du formulerer spørgsmål til din spørgeramme, så husk;

  • Spørg kun ind til et emne pr. spørgsmål.
  • Undgå lange formuleringer i dine spørgsmål, hvor ’misforståelser’ har større chance for at opstå.
  • Brug letforståelige ord.

 

Hvis du endelig vil uddybe dit spørgsmål, så overvej nøje om ordene har samme betydning.

God fornøjelse med arbejdet.