IN-sigt #51: Spørgeskema #3

Du er her

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/sharon-mccutcheon-om4O_x_qWD8-unsplash.jpg?itok=ppBGqdVj

Brug præcise formuleringer

Det kræver et grundigt forarbejde at lave en god undersøgelse, og det er altid vigtigt at have et klart formål med spørgeskemaundersøgelsen. Kunsten ved spørgeskemaer er at stille simple spørgsmål, som gør det let for respondenten at svare. Respondentens forståelse af spørgsmålet er afgørende for, om der sker en skævvridning af data. Man kender ikke respondenternes svar på forhånd, så det gælder om at klæde respondenten bedst mulig på til at kunne besvare de spørgsmål, man stiller. Det sker oftest ved at undgå at lave lange kompliceret sætninger, som kan udspringe af faglige akademiske traditioner, hvor man har stort kendskab til stoffet. Derfor er det vigtigt at have øje for det præcise og simple udtryk i sine spørgsmål.

 

Her kommer to helt konkrete råd til at arbejde med præcise formuleringer i spørgeskemaer:

 

  • Undgå negationer. Negation betyder ’det modsatte af noget’, og brugen af negationer i spørgerskemaer kan virke forvirrende og misforstås af respondenten. Ofte vil svarmuligheden tage udgangspunkt i en gradueret skala, hvor man erklærer sig mere eller mindre enig i udsagnet. Ved at undgå negationer, gør vi det mere simpelt for respondenten at tage stilling til spørgsmålet. Et eksempel kan være: ”Forløbet har ikke været understøttende for mit arbejde”. Her kan formuleringen gøre det vanskeligt at gennemskue, hvad svarmuligheder som ’helt enig’ og ’helt uenig’ egentlig dækker over.

 

  • Undgå superlativer. Et superlativ er tredje og højeste grad af tillægsord (mest, bedst osv.). På samme måde som negationer øger superlativer kompleksiteten i spørgsmålsformuleringen, og kan bidrage til en skævvridning af svaret. Respondenten bliver let påvirket af ordlyden i spørgsmålet, og brugen af superlativer kan derfor give anledning til vurderingsproblemer. Undgå derfor fristelsen ved at smide et ’meget’ ind i formuleringen.

 

Opsummerende har spørgsmålenes grammatiske ordning indflydelse på respondentens forståelse af spørgsmålet, hvorfor det er vigtigt at stille simple, men skarpe spørgsmål, hvor både du og respondenten har samme forståelse. Med præcise spørgsmål får vi præcise svar, hvilket gør det lettere at undersøge det givne formål med undersøgelsen.