IN-sigt #50: Spørgeskema #2

Du er her

Forfattere

Juniorkonsulent

Læs mere om

 

Strukturér dit spørgeskema.

 

I udarbejdelsen af ens spørgeskema kan man blive så fokuseret på at formulere skarpe og fyldestgørende spørgsmål samt svarkategorier, at man helt glemmer at betragte spørgeskemaet i dets helhed. Dette kan blandt andet have den konsekvens, at respondenterne falder fra undervejs eller bliver ukoncentreret i deres besvarelser fordi spørgeskemaet fremstår rodet eller uoverskueligt. Derudover vil et gennemstruktureret spørgeskema, i højere grad sikre at man undgår potentielle målefejl og at de konstruerede spørgsmål indfanger formålet med selve undersøgelsen. 

 

Følgende elementer kan være gode til at skabe et struktureret spørgeskema:  

 

  • Intro- og outrotekster sætter rammen for spørgeskemaet og holder svarpersonen i hånden gennem undersøgelsen. Disse kan indeholde information omkring anonymitet, spørgsmålenes temaer eller de anvendte svarskalaer. Introteksten kan med fordel indeholde imødekommende formuleringer såsom "Velkommen til undersøgelsen" eller "Tak fordi du vil svare på vores borgerundersøgelse". Outroteksten indeholder typisk ”Tak for besvarelsen” og information om, at svarpersonens besvarelser nu er gemt. Det er også et godt sted at give informationer om, hvor og hvornår undersøgelsens resultater offentliggøres.

 

  • Tematisering af spørgsmålene vil skabe et godt flow og virke motiverende for respondenterne. Det vil sige, at spørgsmål, der kredser om samme tema, skal stilles i sammenhæng. Temaerne vil være en operationalisering af undersøgelsens formål og problemstilling. Derudover kan man også drage fordel af tematiseringen i det senere analysearbejde.

 

  • Et fokus på den ”røde tråd” gennem spørgeskemaet som er baseret på en logisk rækkefølge for temaerne, vil igen være med til at opretholde respondenternes motivation. Ofte vil et spørgeskema starte med baggrundsspørgsmål såsom køn, alder, bopæl etc. som også vil give respondenten en ”blød” start. Er der blevet identificeret temaer der minder om hinanden, vil det være meningsfuldt at disse er efterfulgt af hinanden. Den optimale rækkefølge tager både højde for spørgsmålenes indhold og deres sværhedsgrad. 

 

  • Det lækre layout er letlæseligt og funktionelt. Forskellige skrifttyper, overskrift samt opsætningsmuligheder vil være med til at angive tonen og forstærke oplevelsen af et gennemstruktureret spørgeskema.      

 

Læs med på in-sigterne de næste uger for flere konkrete tips til gode spørgeskemaer.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/kelly-sikkema-6mUIYJvS2_I-unsplash%20%281%29.jpg?itok=aweTpH_X