IN-sigt #48: Forbedring kræver indikatorer

Du er her

Forfattere

Seniorkonsulent

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/edu-lauton-TyQ-0lPp6e4-unsplash.jpg?itok=XYmkfnwH

Pilotafprøvning er et værdifuldt redskab i udviklingsarbejdet, men for at skabe forbedring er det nødvendigt at definere, hvornår vi faktisk har opnået den målsætning (forbedring), som vi satte os for. Mange kender værktøjet, og her fra Ineva vil vi blot anerkende vigtigheden i at pilotafprøve, som også PDSA cirklen lægger op til, men samtidig understrege vigtigheden i at opsætte tydeligt definerede mål og indikatorer. Kun med tydeligt definerede indikatorer kan vi afprøve en handling og derfra vurdere om den skabte den ønskede forandring.

Hvis den gjorde, så har vi skabt forbedring.

Hvis den ikke gjorde, så kan vi bruge indikatorerne til at kigge på, hvor vi skal justere handlingen hen i næste afprøvning.