IN-sigt #35: Simpel proces til bearbejdelse

Du er her

Forfattere

Seniorkonsulent

Læs mere om

En evaluering skaber ikke værdi, hvis den ikke bliver anvendt. Derfor afholder vi oftest afrapporteringsworkshops med vores kunder, frem for blot at aflevere en tung rapport. Bearbejdelsen af evalueringens fund trives godt i dialogen og sættes meningsfuldt i gang med dette simple procesgreb. Grebet kalder vi ’3 pointer’ og det foregår i 3 simple steps:

 

3 POINTER

  • Alene: Skriv de 3 vigtigste pointer fra evalueringen ned. Udvælg selv kriterier: Det vigtigste, det mest overraskende, det der giver størst anledning til forandring etc.
  • 2 og 2: Præsenter for hinanden og drøft pointerne. Er I enige?
  • Plenum: Fælles opsamling, hvor de vigtigste pointer gennemgås.

 

 

I vores erfaring skaber dette greb værdi ved at starte snakkene op om, hvad vi herfra kan bruge evalueringens fund til. Selvom de tre punkter i sig selv virker banale, så oplever vi altid en seriøs og meningsfuld proces, når dette greb tages i brug.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/rowen-smith-Y5kUfZypK7s-unsplash.jpg?itok=4X8oTRm0