IN-sigt #24: SnapLogs

Du er her

Læs mere om

Vi er i tiden meget optagede af nye, alternative eller supplerende kreative metoder til dataindsamling i vores evalueringer.

 

Her er SnapLogs et af de metodiske redskaber, som vi synes er interessante.

 

 SnapLogs er en dataindsamlingsmetode, som tilskrives Lektor Pia Bramming. Det er en form for mobil etnografi, hvor informanter inddrages i dataindsamlingen på en mere involverende måde end det klassiske interview. Konceptet er, at informanterne skal tage billeder eller små filmklip med deres smartphone, kamera, tablet eller hvad de har ved hånden, hvorefter de skal notere sig et par linjer om, hvad der ses på billedet eller i videoen. Eksempelvis kan evaluator bede informanter i en evaluering af læring om at tage billeder af situationer, hvor de benytter det lærte og notere, hvad de har benyttet og hvordan. Således er SnapLogs en sammentænkning af ”snapshots” og ”logbog”. Det skriftlige er blot et par linjer for at fastholde informantens tanker.

 

Evaluator kan indsamle SnapLogs forud for interview med henblik på at informere og kvalificere interviewguides, Snaplogs kan være udgangspunktet for interviewet, således interviewet meget åbent tager udgangspunkt i informantens SnapLogs, eller de kan benyttes som selvstændigt data. Vi tænker Snaplogs som en anden mulighed for adgang til informanternes livsverden, og der er sikkert andre muligheder for brug af Snaplogs end de her skitserede. Vi er, som beskrevet ovenfor, meget optagede af, at udvikle vores metodiske redskaber, og hører gerne jeres tanker om metodiske greb/metoder som SnapLogs.

 

Hvilke nye, spændende dataindsamlingsmetoder, metodiske supplementer og greb benytter I?

 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/sarandy-westfall-qqd8APhaOg4-unsplash.jpg?itok=Jh-hhUqZ