IN-sigt #18: Børn i evalueringer

Du er her

Læs mere om

Hos Ineva er vi i tiden meget optaget af arbejdet med børn som informanter.Børn er borgere som alle os andre, og de fortjener en stemme i demokratiet. Udfordringen er, at det ofte er op til voksne, at give særligt de små børn stemmen til at blive hørt – for hvordan kan en voksen med sit voksenperspektiv forstå et barn fra et børneperspektiv?

 

Som evaluatorer kan vi enten tage barnets perspektiv eller rejse barnets perspektiv, når børn fungerer som informanter. Hvis vi tager barnets perspektiv, indtænker vi barnets meninger, forståelser og holdninger, når vi forsøger at sætte os ind i, fortolke og forstå barnets syn på verden. Hvis vi rejser barnets perspektiv forsøger vi at undlade at tolke for barnet, men lader barnet selv komme til orde, således disse fremstår i mere ”ren” form.

 

Dette er en del af den generelle diskussion om, hvorvidt og hvor meget der bør tolkes på data, men er denne diskussion ikke ekstra relevant, når det omhandler informantgrupper som eksempelvis børn, som har så anderledes udgangspunkter og perspektiver ift. den voksne evaluator?

 

Disse refleksioner rejser for os en masse nye spørgsmål, som vi løbende tager stilling til i forbindelse med evaluering. For hvilken fremgangsmåde er bedst? Er den ene nødvendigvis bedre end den anden, og kan de supplere hinanden? Med hvilke metoder kan vi leve op til disse fremgangsmåder?

 

Hvilke refleksioner har du om arbejdet med børn som informanter?

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/neonbrand-TtlSPDneJgM-unsplash.jpg?itok=oAJ_fxgn