IN-sigt #15: Evaluering og digitalisering

Du er her

Forfattere

Seniorkonsulent

Læs mere om

Digitalisering giver nye perspektiver i evaluering.

 

Som dialogen og kontakten med borgere, kunder eller virksomheder i stigende grad gøres via eksempelvis hjemmesider, e-mail eller digitale selvbetjeningsløsninger, bliver evalueringen af et projekt, en proces eller en organisation også i højere grad bundet op på en analyse af den information som ligger ”gemt” i de digitale services. 

 

En god ”digital” evaluering kan skabe indsigter, som ikke kun understøtter organisationer, kommuner eller virksomheder i at levere et højt serviceniveau online, men også engagerer borgerne/brugerne til at benytte de digitale services som stilles til rådighed.   

 

Den viden som ligger til grund for de gode anbefalinger, er oftest allerede indsamlet i de digitale systemer og skal sådan set blot udtrækkes, bearbejdes og analyseres. Disse data kan eksempelvis give svar på: 

 

Hvilken information efterspørger vores målgruppe?

Hvordan finder de frem til vores digitale løsninger?

Hvilke digitale løsninger benyttes mest?

Finder de den information de har brug for?

Fandt de informationen hjælpsom?

Hvor lang tid brugte de på at finde indholdet?

Hvilken form foretrækker de indholdet i (tekst, video…)?  

 

Indsamling og analyse af online data bliver i fremtiden endnu vigtigere for at identificere, hvad god service er og hvordan den opnås og fastholdes. I Ineva følger vi denne udvikling tæt og arbejder løbende på at dygtiggøre os på det digitale område. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/drew-beamer-iPpt0clD3ag-unsplash.jpg?itok=fWMrWJ2Q