IN-sigt #11: KAM modellen

Du er her

Forfattere

Indehaver og chefkonsulent

Læs mere om

Brug KAM-modellen!

 

Denne uges in-sigt er en påmindelse: brug KAM-modellen. KAM-modellen har været tilgængelig her på siden i et par år, og vi har brugt evalueringsmodellen i en masse forskellige sammenhænge. Styrken ved modellen er, at den er letoverskuelig og til at gå til, samtidig med at den anerkender den kompleksitet, som findes i virkeligheden.

 

For at kunne bruge KAM-modellen skal der være en før og en efter-situation. Modellen er altså ikke velegnet til at evaluere en løbende indsats eller praksis. Har du til gengæld en afgrænset proces, afprøvning af en metode, indsats eller andet, kan KAM-modellen være en brugbar rammesætning for hele evalueringen, fra planlægning, etablering af antagelser til dataindsamling analyse og anvendelse af viden.

 

Læs mere om KAM-modellen her og download skabeloner: http://ineva.dk/kam-modellen

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/photo-1551491165-d77a9f869e0c.jpeg?itok=Dxsc4J7e