IN-SIGT #107: Formidling der skaber værdi

Du er her

Forfattere

Seniorkonsulent

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/volodymyr-hryshchenko-V5vqWC9gyEU-unsplash%20%282%29.jpeg?itok=kXzG5A_t

Når vi som evaluatorer har brugt en masse energi på at udtænke et godt evalueringsdesign, udført en række dataindsamlingsaktiviteter, lavet en grundig analyse, fundet ny viden, så vil vi gerne have denne viden ud at leve blandt modtagerne. Derfor vil det være en skam og spild af godt arbejde, hvis vores formidlingsform ikke understøtter modtagerens forståelse af vores evaluerings fund. Faktisk kan dette direkte modarbejde potentialet for anvendelse af evalueringens pointer. For hvordan skulle man kunne handle på noget, som man ikke forstår? Eller værre endnu – slet ikke har sat sig ind i? Sidstnævnte kan være aktuel, hvis evalueringens produkt bliver en stor, lang (og kedelig) rapport, som ingen har tid til at læse.

Vi hader alle spildt arbejde, så derfor er vores opfordring, at man som afsender på en evaluering tænker sig grundigt om, når man skal formidle sine fund – og vælger det/de format(er), der understøtter modtagerens forståelse bedst muligt. Mundtligt, skriftligt, visuelt, you name it…

Inden længe kommer vi selv med nogle meget konkrete bud på, hvilke formidlingsformer, der kan være gode alternativer til rapporten.