IN-SIGT #103: Økologisk validitet

Du er her

Læs mere om

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/jan-kopriva-nex3P5iBnPg-unsplash.jpg?itok=ErDShyKy

Hvor tit tænker du over den økologiske validitet? Som evaluatorer er vi bevidste om, at validitet er et nøgleord, og at vi i vores dataindsamling altid bør sigte efter højst mulige validitet. Lige for tiden er vi ret optagede af de forskellige former for eller spektre i validiteten – eksempelvis den økologiske validitet.

Økologisk validitet et udtryk for, hvor overførbart vores observationer er fra laboratorie-, spørgeskema-, interview-, eller observationskonteksten til den virkelige verden. Hvis vi kan overføre de databaserede resultater på folks hverdag, er den økologiske validitet høj, og hvis resultaterne kun er ”tekniske valide” er den økologiske validitet lav. Således er den økologiske validitet ofte lavere ved eksperimenter foretaget i laboratorier, da situationen her er kunstigt opstillet. I observationsstudier kan dataindsamleren indgå som deltager i en begivenhed, som foregår i deltagernes normale omgivelser og rammer, hvorfor observationsstudier ofte har en høj økologisk validitet. 

Når vi som dataindsamlere blander os i virkeligheden, når vi observerer eller interviewer eksempelvis, skubber vi til informanterne. Vi forstyrrer deres vanlige verdensbillede, for vi ændrer på konteksten, skubber til mekanismerne eller på anden måde påvirker vores informanter med vores tilstedeværelse: Informanter opfører sig anderledes, når de observeres, og de fortællinger anderledes, når de interviewes (dette mønster kendes også som Hawthorne-effekten). Men hvordan sikrer vi så den økologiske validitet, når målet ofte er, at skabe relevant viden til ændring i praksis?? Kan vi det? Vi kan jo ikke altid observere informanter i de relevante situationer; når vi evaluerer sundhedsfaglige forløb, kan vi ikke sidde med hos lægen, når vi evaluerer arbejdsmiljø kan vi ikke være med alle medarbejdere rundt på gangene hele tiden, så hvordan balanceres ønsket om den økologiske validitet med et ressourcespørgsmål og et etisk spørgsmål? Det er et spørgsmål vi er meget optagede af, og det er noget, vi tit taler om ud fra forskellige eksempler og kontekster.