Hverdagsforskning som middel til at nedsætte tvang

Ineva har evalueret et projekt under Kompetenceudviklingsplanen i Region Syd frem mod halvering af tvang

Konsulenter

Chefkonsulent

Ineva har i forbindelse med udarbejdelse af en kompetenceudviklingsplan under overskriften ’ned med tvang’ i Psykiatrien i Region Syddanmark udført et stykke analysearbejde i forbindelse med et såkaldt delprojekt under kompetenceudviklingsplanen. Analyseopgaven havde til formål at understøtte og fremme gennemførsel af praksisprojekter blandt medarbejdere i psykiatrisygehuset i Regionen. Dette ved at organisationen, på baggrund af Inevas undersøgelse af konteksten omkring udførelse af praksisprojekter og hverdagsforskning, skulle opnå ny viden om, hvad der hhv. hæmmer og fremmer, at hverdagsforskningen og etablering af praksisprojekter finder sted. 

Det overordnede formål med delprojektet var og er fortsat at fremme gennemførelsen af praksisprojekter blandt sundhedsprofessionelle medarbejdere med en MVU uddannelse/professionsbachelorer i psykiatrisygehuset. Dette dels for at understøtte, at der udvikles metoder til forebyggelse og nedbringelse af tvang og dels for at fastholde, udnytte og udvikle det potentiale, der er hos de medarbejdere, som har kompetencerne og talentet til at gennemføre disse praksisprojekter.

Analysearbejdet blev igangsat for at understøtte ovenstående og der blev gennemført telefoninterview med en forskningskoordinator, telefoninterview med en leder i lokalpsykiatrien, 2 fokusgruppeinterviews på børn- og ungdomspsykiatriske afdelinger og 1 fokusgruppeinterview på en psykiatrisk afdeling.

Al data er blevet analyseret af konsulenter fra Ineva, og der er afrapporteret i rapportform og i form af mundtligt oplæg på oversygeplejerskemøde med efterfølgende drøftelse. Dette med den hensigt at udbrede og forankre den nye viden og dermed understøtte arbejdet med delprojektet fremadrettet – både fra administrativt hold og i praksis. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/kateryna-hliznitsova-QSupFdwa3F0-unsplash.jpg?itok=GsdhHK-6

Anne Katrine Gjerløv, HR konsulent fortæller om analysen:

"Analysen er med til at understøtte, at vi kan arbejde videre med at få skabt flere gode praksisprojekter på afdelingerne. Praksisprojekterne skal give et kompetenceløft til medarbejderne og er samtidig en mulighed for afdelingen og psykiatrisygehuset til at få afprøvet nye tiltag til nedbringelse af tvang."