HVAD ER EGENTLIG DE KONKRETE OG PRAKSISRETTEDE FORMÅL MED VORES INDSATS?

Du er her

En god øvelse til at realitetstjekke sine projektmål og afdække, om de med fordel kan konkretiseres eller i højere grad tilpasses målgruppen, kan være at arbejde med fremtidens forestillede citater. Dette IN-greb forklarer dig hvordan

Læs mere om

Vi oplever ofte, at der i forbindelse med igangsætning af forskellige indsatser og projekter findes projektmål og/eller succeskriterier. Disse fremstår næsten altid i overordnede vendinger og formuleringer, med procentangivelser og måltal eller som en endnu ikke operationaliseret vision. En god øvelse til at realitetstjekke sine projektmål og afdække, om de med fordel kan konkretiseres eller i højere grad tilpasses målgruppen, kan være at arbejde med fremtidens forestillede citater. Dette IN-greb forklarer dig hvordan.

  1. Overvej først (evt. i teamet eller styregruppen eller hvor projektet er opstået), om målgruppen for jeres indsats er klar. Snak også gerne om, om I er enige om målgruppen.
  2. Forestil jer nu (hver især) at kalenderen viser 6 måneder efter projektet er færdigt, og at I sidder sammen med en repræsentant for den målgruppe, I netop har snakket om. I har fået mulighed for at stille et enkelt spørgsmål til repræsentanten fra målgruppen, nemlig: Hvilken effekt har du oplevet som den mest markante dette projekt har bidraget med og hvad har denne effekt betydet for dig? (Lav alternativt selv en formulering på spørgsmålet. Pointen med IN-grebet er at forestille sig, at en målgruppe-repræsentant udtaler sig om, hvad vedkommende har fået ud af projektet) 
  3.  Nedskriv hver især, hvad I ønsker jer at repræsentanten fra målgruppen svarer (2-3 linier). Tænk ikke, at svaret skal være hvad I tror, men hvad I ønsker jer. Forhåbentlig er de to ting ikke særlig forskellige.
  4. Brug de udarbejdede citater til at realitetstjekke og konkretisere jeres projektmål/succeskriterier eller brug dem som udgangspunkt for en drøftelse af, om indsatsen I har undervejs realistisk kan bruges til at målgruppen siger det, der håbes.     

 

God fornøjelse 

 

 

 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Sk%C3%A6rmbillede%202017-01-27%20kl.%2010.14.54.png?itok=y5baL99z