Godsbanen, Aarhus

Du er her

Evaluering af ledelsesstrukturen og organiseringen af kulturproduktionscenter Godsbanen

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent

Kulturproduktionscentret, Godsbanen har siden 2011 været afsæt for både kunst- og kulturproduktion både professionelt og igennem amatører, visninger af kunst og kultur og dannet ramme om en lang række events og arrangementer. 

En del af den oprindelige indstilling og beslutning omkring stedet var, at Godsbanen inden udgangen af sit tredje leveår skulle evalueres. Denne evaluering blev i efteråret 2014 gennemført af Ineva. Evalueringen havde fokus på organiseringen og strukturen på Godsbanen og dermed var det overordnede formål med denne evaluering at give viden tilbage til aktørerne på Godsbanen samt til Aarhus Kommunes Kulturforvaltning, således at der kunne tages fremadrettede beslutninger, der understøttede opnåelsen af intentionen for stedet. Evalueringen havde dermed som primært fokus at muliggøre fremadrettet udvikling af Godsbanen og dermed i særlig grad at give nuancerede forklaringer hvorfor noget var lykkedes og andet ikke var lykkedes. Dermed fokuserede evalueringen på: 

  • Hvordan fordelingen af ansvarsområder og funktioner (ledelsesstrukturen) henholdsvis fremmede og hæmmede de intentioner, der ligger bag Godsbanen, og hvilken betydning dette havde for beslutningerne om, hvad der organisatorisk skal ske fremadrettet
  • Hvorvidt og i hvor høj grad intentionen bag Godsbanens relationelle organisering og ledelsesstruktur var lykkedes
  • Hvorvidt og i hvor høj grad intentionen med Godsbanen var realiseret samt hvilke effekter, der var skabt. Effekterne blev holdt op imod de formålsbeskrivelser, der er med Godsbanen, ligesom der blev kigget på både positive og negative sideeffekter af arbejdet på Godsbanen.
https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/thought-catalog-505eectW54k-unsplash.jpg?itok=iyXc3qhv