Få lavet en evaluering

I Ineva betragter vi evaluering som en profession, og vi er specialiserede i den tilgang vi kalder Innovativ evaluering. Vi har aldrig en færdig metode eller et fastlåst sæt af evalueringsteknikker under armen, men skaber evalueringsdesignet i tæt samarbejde med kunden.

I Ineva er vi specialiserede i at lave evalueringer, som understøtter udvikling og forandring af praksis. Evalueringerne giver nye input, når de tager afsæt i netop den praksis og kontekst, som omgiver den konkrete opgave. For os handler evaluering om at forstå praksis for at kunne komme med kvalificerede bud på, hvordan den styrkes fremadrettet. Vi er fokuserede på at forbedre (improve) det evaluerede frem for blot at bevise (prove) om en indsats virkede eller ej. Evaluering skal drive innovation af praksis, og give mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver. Det skal skabe udvikling og ikke bare måle praksis bagudrettet.

En evaluering kan i vores optik således aldrig blot været et ”ja” eller et ”nej” eller et procenttal, der angiver hvor mange er enige eller uenige. Vi arbejder derfor både kvalitativt og kvantitativt, men aldrig udelukkende kvantitativt. Den kvalitative dataindsamling har den styrke, at der igennem dataindsamlingen skabes refleksion hos informanterne. Samtidig er vores erfaring, at dialog er en afgørende måde at sikre formidling og forankring af resultater i organisationen, hvorfor vi ofte bruger netop dette som et afgørende element.

 


Afsættet for et evalueringsdesign er, hvilken anvendelse evalueringen er tiltænkt, hvilke interessenter der er, hvem aktørerne er og hvilken kontekst evalueringen skal gennemføres i. Vi er altid nysgerrige på både det felt, der skal evalueres, og de mennesker, der er involveret.

Det er vores både ønske og ambition at være med til at udfordre og udvikle evalueringsfeltet. Dette gøres både i den enkelte opgaveløsning og igennem fortsat teoretisk og metodisk udvikling, hvilket der blandt andet kan læses mere om under vores artikler, som du kan se under Viden

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1_0.jpg?itok=eL9Drvu4

Ineva tilbyder

Ineva gennemfører og samarbejder med vores kunder om evaluering af blandt andet strukturer, nye organiseringer og ledelsesevalueringer
Ineva har stor erfaringer med evaluering af både mindre og større udviklingsprojekter, der kan være både igangsat internt eller med afsæt i midler fra EU, fonde, en styrelse eller andre.
I Ineva er en tilfredshedsundersøgelse mere end en graf - vi ønsker at give nuancerede forklaringer på både med hvad og hvorfor borgere, medarbejdere og kunder er mere eller mindre tilfredse
Kompetenceudvikling skal evalueres med fokus på, hvilken læring og reelt udbytte i praksis der er opstået på baggrund af indsatsen - ikke om underviseren var spændende eller om maden var god
Ineva tilbyder organisationer, som skal udforme en fondsansøgning til projektstøtte at få indskrevet proces- og effektevaluering allerede i ansøgningsfasen.
Principfokuseret evaluering er Michael Quinn Pattons sidste nye bidrag til evalueringsfeltet. Og vi har selvfølgelig kastet os over det - det giver fantastisk god mening at evaluere med afsæt i...
Hos Ineva kan vi hjælpe med en handlingsorienteret evaluering af krisestyring og krisehåndtering, hvad enten du har brug for sparring eller ekstern vurdering

"Vi ved, at resultater og effekter ikke skabes af indsatser og policies, men af de mennesker, der er involveret, og derfor er vi i vores evalueringer optaget af netop dem."