Evalueringskurser for dagtilbud I Ikast-Brande Kommune

Samtlige ledere og pædagoger har været på kursus eller fyraftensmøde med fokus på at evaluering blev en understøttende del af det pædagogiske arbejde.

Konsulenter

Chefkonsulent

Evalueringskurser for dagtilbud i Ikast-Brande Kommune

I forbindelse med dette projekt har Ineva afholdt kursusdag for ledere, teamledere og teamkoordinatorer samt tre fyraftensmøder for pædagogisk personale i Ikast-Brande Kommune.

Formålet med kursusforløbet var at evaluering skulle blive en understøttende del af det pædagogiske arbejde i Ikast-Brande Kommunes Dagtilbud. Evaluering skulle således integreres i det pædagogiske arbejde frem for at være noget, man ”gik fra” for at gøre. Derudover skulle evalueringen foretages understøttende, så den var fremadrettet og dermed bidrog konkret til udvikling af både hverdagspraksis og indsatser. 
Det var ligeledes et formål at give viden om og konkrete værktøjer til at lave evalueringer i hverdagen i Ikast-Brande Kommunes Dagtilbud.

Foruden kursusdagene udarbejdede Ineva I forbindelse med forløbet en håndbog, der indeholdt de metoder og væsentlige pointer, der blev arbejdet med på hhv. kursusdag og fyraftensmøder. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/nathan-dumlao-TMU6dl6La9k-unsplash.jpg?itok=Mib6gLIX

 

 

 
"Kursusdagen og fyraftensmøderne har givet os et fælles sprog og et fælles vidensgrundlag omkring innovativ evaluering i den pædagogiske praksis. Kurset har bl.a. skærpet vores bevidsthed i forhold til udvælgelse af relevant data og evalueringsmetoder i forhold til læringsmål og kontekst samt betydningen af den systematiske evaluering. Her udover har kurset også været med til at skærpe vores bevidsthed omkring forskellen på refleksion og evaluering. Håndbogen fungerer godt som opslagsværk og skaber et hurtigt overblik over de vigtigste pointer og redskaber, hvilket gør, at den kan blive et aktivt redskab i den pædagogiske praksis" (Lone Hindkjær Lautrup, pædagogisk konsulent i Ikast-Brande Kommune)