Evaluering i Psykiatrien i Region Syd - frem mod halvering af tvang

Psykiatrien i Region Syd har igangsat en ambitiøs kompetenceudviklingsplan med det formål at halvere tvang inden 2019. Ineva arbejder understøttende med evaluering.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent

Ineva arbejder med opbygning af evalueringskapacitet, udvikling af evalueringssystemer og konkrete projektevalueringer i Psykiatrien i Region Syd

I 2015 blev et ambitiøst projekt lanceret i Psykiatrien i Region Syd, da Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018 blev igangsat. Målet er klart: tvangen på de psykiatriske afdelinger skal halveres inden 2019 og midlet er kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper ligesom nye fysiske forhold på afdelingerne er prioriteret højt. 

Ineva har været tilknyttet projektet fra de tidlige faser, og arbejder med generel understøttende evalueringsarbejde i form af at opbygge programteori, skabe en plan for programevalueringen, undersøtte de ansvarlige for delprojekterne i deres arbejde med evaluere projekterne og skabe viden på tværs af projekterne. Det er et tæt samarbejde, hvor grænsen mellem intern evaluator og ekstern konsulent bliver mindre, og det giver mulighed for fælles udvikling og identifikation af hvilke skridt der er brug for i arbejdet med at skabe viden og anvendelse igennem viden. 

Ud over det overordnede arbejde er vi evaluatorer i flere af delprojekterne, blandt andet et projekt om understøttelse af praksisudvikling på afdelingerne og et kursus i deeskalering. 

Det går stærkt i Region Syd og allerede tidligt i projektet falder tvangstallene markant. Læs mere om Kompetenceudviklingsplanen her: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm471317

Billedet er fra Mad House i Middelfart, hvor Psykiatrien i Region Syd holder til. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/madhouse.jpg?itok=pEtKFN4U

"Region Syddanmarks Kompetenceudviklingsplan skal understøtte at brugen af tvang falder med 50% inden 2019. Planen består af mange indsatser for alle alle faggrupper og på tværs af alle faggrupper. Der er valgt mange metoder og indsatser. Sideløbende med Kompetenceplanen arbejder psykiatrien også med nedbringelse af tvang via nye bygninger, ledelsesinformation, sanserum m.m. Så hvad virker for hvem og hvordan? Ineva hjælper os løbende med effektivt at stille skarpt på denne problematik - ud fra både medarbejdernes, ledelsens og patienternes stemme." Ulla Hartvig, projektleder