Evaluering i fondsansøgninger

Ineva tilbyder organisationer, som skal udforme en fondsansøgning til projektstøtte at få indskrevet proces- og effektevaluering allerede i ansøgningsfasen.

I Ineva løser vi ofte opgaver for kunder, som har udviklet og drevet et projekt gennem fondsstøtte. Desværre oplever vi nogen gange, at evalueringen ikke indtænkes som en del af ansøgningsarbejdet, men først kommer i fokus undervejs i projektet eller i de afsluttende faser. Dette har nogle ulemper set med evalueringsfaglige briller:

  • Det er ikke muligt at følge projektet løbende gennem hele perioden og derved på baggrund af formativ evaluering foretage opkvalificerende justeringer i projektet.
  • Det er kun muligt at foretage retrospektive undersøgelser på projektet, hvilket kan være udfordrende særligt ved lange projektperioder.

 

Derimod oplever vi, at i de projekter, hvor vi er skrevet ind som projektevaluator allerede i fondsansøgningen også er de projekter, som evalueringsmæssigt fungerer bedst. Ikke nødvendigvis på positive effekter af indsatsen, men på tæt kontakt mellem projektleder og evaluator, periodemæssige evalueringsnedslag og løbende dataindsamling, hvilket tilsammen sikrer bedst mulige evalueringsforhold. 

Derfor siger vi i Ineva altid ja til at skrive med i fondsansøgninger og dermed få skrevet et evalueringstilbud ind i fra start. Oftest er processen, at vi har en indledende dialog om jeres projekt, at vi laver desk research på relevant materiale samt udvikler af evalueringsdesign. Skulle fondsansøgningen blive afvist, så afsluttes samarbejdet uden beregning, og hvis fondsansøgningen bliver godkendt, så videreudvikler og evaluerer vi projektet i fællesskab. 

Fondsansøgninger der har evaluering indskrevet i projektdesignet fra start har større chance for at opnå fondsstøtte, men også i at fortsætte efter endt projektperiode, fordi der systematisk er opsamlet viden gennem hele projektperioden om hvordan projektet lykkes bedst muligt.        

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1.jpg?itok=jkkqaBhZ

Artikler vedrørende Evaluering i fondsansøgninger