Evaluering af veterankoordinatorfunktion

Ineva har sammen med Alexandra Instituttet evalueret Slagelse Kommunes veteranindsats

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Evaluering af et særligt fokus på veteraner i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune besluttede Byrådet i 2011 at ansætte en veterankoordinator, som skulle understøtte kommunens veteraner frem imod større tilknytning til arbejdsmarkedet og støtte både veteranerne og deres pårørerende i hverdagen. Veterankoordinator-funktionen er en afprøvning af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats på tværs af sektorerne, der involverer mange forskellige faggrupper, som krigsveteranerne har brug for. Dette eksempelvis i forbindelse med at støtte deres genoptræning, kontakten med kommunen, støtten til iværksættelse af aktiviteter, der kan bidrage til at begrænse social isolation, samt støtte til at fastholde og genetablere kontakt til arbejdsmarkedet og uddannelse.

Ineva og Alexandra Instituttet blev i 2014 bedt om at evaluere veterankoordinatorindsatsen frem imod en Byrådsbeslutning om en forlængelse af stilligen. Evaluering blev gennemført primært kvalitativt igennem interviews med både veterankoordinatoren, samarbejdspartnere og selvfølgelig veteranerne og deres pårørende. Evalueringsarbejdet krævede indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende, når man har PTSD, hvilket eksempelvis viste sig i planlægningen og afholdelse af interviews. 

Evalueringen viste hvilke elementer af veterankoordinatorstillingen, der var særligt understøttende for veteranerne, og hvordan der med fordel kunne arbejdes videre fremadrettet, herunder i samarbejdet med arbejdsmarkedsafdeling i kommunen og forsvarets indsatser til veteraner. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/james-wainscoat-0DCnT37wevk-unsplash.jpg?itok=04IQrBsu